Jak opravovat poškozené betonové konstrukce?

Koroze prvků betonových konstrukcí - balkonových podest, konstrukčních sloupů a stěn apod., může být zdrojem trvalých a nebezpečných statických poruch, ketré časem mohou ohrozit jejich funkci. Velké trhliny, odloupaný beton a rezavá výztuž působí také velmi neesteticky.

Jak opravovat

 • Cz.Weber

  Je-li hodnota pH betonu v rozmezí 12,5 – 9 (prostředí silně zásadité) je výztuž dočasně chráněna před korozí. Jestliže ale pH poklesne na méně než 9, dochází k rychlému zhoršování mechanických vlastností betonu.

 • Cz.Weber

  Vlivem pronikání škodlivých plynů a vody současně do betonu dochází ke zvětšení jeho hutnosti a utěsnění pórů. Tím se zhoršuje jeho pevnost a za současné koroze výztuže dochází k pozvolnému rozpadu.

 • Cz.Weber

  Koroze betonu je proces pomalý, ale trvalý.

 • Cz.Weber

  Na korozi betonu a betonářské výztuže má vliv:

  • pórovitost, kapilarita a poškození betonu
  • agresivní vliv škodlivin
  • nedostatečná tloušťka krycí vrstvy betonu
 • Cz.Weber

  Při nedostatečné ochraně výztuže proniká voda a škodliviny do betonu a dochází ke korozi oceli. Ta zvětšuje svůj objem a tím dochází k rozpadu betonu.

 • Cz.Weber

  Renovace betonových konstrukcí musí obsahovat:

  1. alkalické pH
  2. ochranu před agresivními plyny a vodou
  3. odpovídající tloušťku krycí vrstvy betonu (2 cm nové systémové ochrany odpovídá 10 cm běžného betonu)

Diagnostika a příprava podkladu

 • Cz.Weber

  Nejprve je nutné provést průzkum poškozené konstrukce a vybrat správné materiály na její opravu.

 • Cz.Weber

  Zkorodovaný beton se odstraní až na pevný soudržný podklad. (Doporučujeme provádět kontrolu přídržnosti odtrhovými zkouškami.)

 • Cz.Weber

  Ocelová výztuž se musí zbavit rzi obroušením rotačním ocelovým kartáčem nebo brusným papírem.

Aplikace

 • Cz.Weber

  Výztuž se ošetří adhézním ochranným nátěrem weberrep ochrana.

 • Cz.Weber

  Větší nerovnosti, dutiny a chybějící ochranná vrstva výztuže se provede natažením vyrovnávací malty weberrep vysprávka H SV.

 • Cz.Weber

  Vyhlazení povrchu nebo i menší opravy se provedou natažením weberrep vysprávka J SV (weberrep povrch SV – dle tloušťky vrstvy), která se vyhladí hladítkem.

 • Cz.Weber

  Není-li požadavek na barevné ztvárnění, doporučujeme opravenou konstrukci ošetřit hydrofobním nátěrem webertec SHC (H709). Tento nátěr se používá i v případě požadavku na zvýšenou ochranu konstru kcí proti solným roztokům.

 • Cz.Weber

  Při požadavku na barevné ztvárnění se použije ochranný nátěr na beton webertec purolast (SAB030).

Při větších poškozeních objektu je nutno provést průzkum konstrukce odbornou firmou a způsob opravy konzultovat se specialistou statikem.

Řešení 2

Produkty potřebné pro toto řešení

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.