Jak opravovat poškozené betonové konstrukce?

Koroze prvků betonových konstrukcí - balkonových podest, konstrukčních sloupů a stěn apod., může být zdrojem trvalých a nebezpečných statických poruch, ketré časem mohou ohrozit jejich funkci. Velké trhliny, odloupaný beton a rezavá výztuž působí také velmi neesteticky.

Solution second 2

Produkty potřebné pro toto řešení