webertec SHC

Cz.Weber

impregnační nátěr

Použití

K hydrofobizaci fasád, zvláště na návětrných stranách a jako ochrana proti účinkům solných roztoků.

Barevné odstíny

Bezbarvý nátěr.

Definice výrobku

Vodoodpudivý impregnační prostředek připravený k okamžitému použití, na silikonové bázi, pro stavební hmoty všeho druhu (beton, malta, přírodní a umělý kámen, vápenná barviva, omítky, nátěry).

Číslo výrobku

H709

Spotřeba

0,25 l/m2

Balení

  • V 4l a 1l v PE obalu

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad, který bude impregnován, musí být očištěn od prachu a nečistot. Volné a lehce se odlupující částečky materiálu musí být odstraněny a všechny trhliny zatmeleny. Před vlastním nanesením hydrofobního nátěru SHC musí být plocha suchá.

Podmínky pro zpracování

Hmota se může aplikovat v rozmezí teplot od +5 do +25°C.

Nářadí

Stříkací pistole, štětka, štětec (musí být s přírodním vlasem, umělé štětiny se rozpouštějí).

Čištění

Nádoby a nářadí je nutné ihned po ukončení prací omýt vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • chrání betonové konstrukce před agresivním prostředím a proti solným roztokům
  • Vodoodpudivý, lze použít i pro hydrofobizaci omítek a nátěrů.

Poznámky

Skladování

36 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5 do +25°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití