weberrep ochrana

Cz.Weber

Balení

  • V 7 kg papírových obalech

ochrana ocelové výztuže před korozí

Použití

Na ochranu armatury v betonu před korozí a jako produkt zvýšení
přídržnosti vysprávkové malty k armatuře.

Definice výrobku

Prášková cementová malta s přísadami vylepšujícími její vlastnosti.

Číslo výrobku

SAB100

Spotřeba

Dovjnásobný nátěr: 0,4 kg/m2