weberrep ochrana

Cz.Weber

Balení

  • Ve 2 kg plast. kbelících, v 7 kg papírových obalec

ochrana ocelové výztuže před korozí

Použití

Na ochranu armatury v betonu před korozí a jako produkt zvýšení
přídržnosti vysprávkové malty k armatuře.

Definice výrobku

Prášková cementová malta s přísadami vylepšujícími její vlastnosti.

Číslo výrobku

SAB100

Spotřeba

Dovjnásobný nátěr: 0,4 kg/m2