Oprava čistírny odpadních vod a nádrže na pitnou vodu pomocí krystalické hydroizolace

Sanace betonu - Oprava ČOV za pomoci krystalické hydroizolace

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ - Sanace betonových konstrukcí

POUŽITÝ MATERIÁL

weberrep ochrana

 

weberrep vysprávka ST

weberrep vysprávka J SV

weberrep vysprávka H SV

weberrep povrch SV

webertec 935

webertec Imper F

webersys epox podklad

webersys epox nátěr tenkovrstvý

webertec purolast

webertec SHC

JAK POSTUPOVAT PŘI OPRAVĚ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A NÁDRŽÍ NA PITNOU VODU

Diagnostika podkladu 

Diagnostika podkladu je zcela zásadní pro správný návrh a spolehlivou funkci sanačních opatření. Skládá se ze změření soudržnosti povrchových vrstev (tahová pevnost), pevnosti v tlaku, revize trhlin, stavu ocelové výztuže, hloubky karbonatace.

 1. weberrep ochrana 

  pasivace ocelové výztuže

  Příprava

  Ocelovou výztuž zbavíme zcela koroze po celém jejím obvodu až do stupně SA 2,5 (kovový lesk). Nikde nesmí zůstat zbytky volných korozních zplodin - rzi. Stav výztuže a její další funkčnost by měl vždy posoudit statik. Při úbytku › 30% průměru musí být výztuž vyměněna za novou.

  Aplikace

  Na takto připravenou armaturu nanášíme ochranný nátěr weberrep ochrana. Nátěr připravíme smícháním suché směsi s vodou v poměru 1kg/0,25l. Namíchaná směs by měla mít konzistenci řidšího těsta. Na výztuž ji nanášíme pomocí štětce a v jedné vrstvě. Po aplikaci necháme nátěr schnout cca 30 - 40 min.

 2. weberrep vysprávka ST 

  síranovzdorná vysprávková malta na beton

  Příprava

  Nesoudržné části betonu musí být odstraněny, stejně jako zkarbonatovaný beton, popraskaný beton, beton s mastnými skvrnami a se solnými výkvěty. Také všechny povrchové stěrky a nátěry musí být beze zbytku odstraněny. Tahová pevnost opravovaného betonu musí být min. 1,5 MPa. Před nanášením vysprávkové malty musí být podklad důkladně provlhčen, optimálně již 1 den před nanášením vysprávkových malt. Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C a vystoupit nad +26°C po celou dobu provádění opravných prací.

  Aplikace

  Na takto připravený podklad nanášíme vysprávkovou maltu. Výběr vysprávkové malty se řídí velikostí spár a poškozených nebo zcela chybějících částí, a to takto:

  Mokré spáry s průsakem vody - místo samotného průniku se utěsní těsnící maltou webertec 935. Maltu aplikujeme ručně vtlačováním nebo pomocí zednické lžíce či špachtle a ocelového hladítka. U plošných aplikací lze použít omítací stroj - týká se weberrep vysprávky ST. K docílení jemného povrchu aplikujeme na uvedené vysprávkové malty plošnou vyhlazovací stěrku weberrep povrch SV pomocí ocelového hladítka.

 3. webertec Imper F

  krystalická hydroizolace

  Aplikace

  Pro utěsnění betonu proti průniku vody a jiných kapalin aplikujeme osmotickou hydroizolační maltu s hloubkovým mineralizačním účinkem webertec Imper F. Malta utěsní betonovou konstrukci proti pozitivnímu i negativnímu tlaku vody. Maltu získáme rozmícháním sypké směsi pomalým elektrickým míchadlem (500 ot./min) v 6 - 7 litrech vody na pytel tak, abychom získali homogenní a řídkou směs s konzistencí nátěrové hmoty. Pomocí štětce nanášíme 1. vrstvu v množství minimálně 2 kg/m2 (natíráme ve vodorovném směru). Ponecháme uschnout minimálně 4 hod. Poté 1. vrstvu navlhčíme a naneseme 2. vrstvu (nejlépe nerezovým hladítkem) se stejnou konzistencí jako 1. vrstva. Celková tloušťka musí být 2 mm. 24 hod. po aplikaci a po dobu 4 dnů natřenou plochu zvlhčujte. Při strojní aplikaci konečnou úpravu proveďte štětcem, hladítkem nebo houbou či molitanem.

 4. webersys epox

  epoxidový ochranný nátěr včetně penetrace

  webertec purolast

  akrylátový nátěr

  Povrchová úprava

  Pro zvýšenou ochranu konstrukce doporučujeme provedení epoxidového ochranného nátěru webersys epox. Podklad napustíme bezrozpouštědlovou penetrací webersys epox podklad. Po 24 hod. technologické přestávky můžeme aplikovat epoxidový ochranný nátěr webersys epox NT. K plnému zatížení konstrukce může dojít po 7 dnech od dokončení nátěru.

  Po ošetření vnějších částí betonových nádrží doporučujeme ochranný nátěr webertec purolast. Nátěr je na bázi čistých akrylátových pryskyřic a chrání konstrukci před vzdušným CO2, jakož i před negativními vlivy atmosférické vlhkosti a zpomaluje tak karbonataci betonu.

  Provádí se 2 vrstvy, první základním, druhá krycí. Při nadměrné savosti podkladu penetrujeme nátěrem webertec SHC. Nátěr se nanáší štětcem s umělými vlákny, válečkem nebo stříkáním airlessem.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.