weber.tec 935

weber_tec_935.jpg

utěsňovací malta

Použití

Malta weber.tec 935 je vhodná k utěsňování spár, trhlin a spojů, které jsou během nebo po zpracování pod působením tlaku vody. Na základě rychlého tuhnutí a hydrofobních vlastností lze vyplňovat vadná místa, jako jsou spáry, trhliny nebo praskliny způsobené vodou v betonu, potěru nebo zdivu. Výrobek je vhodný jako tmel k vyrovnávání podkladu nebo jako utěsňovací malta při injektážních pracích.

 • K rychlému utěsňování průniků vody
 • K uzavírání spár, trhlin a vadných míst

Barevné odstíny

Přírodně šedo-hnědá.

Definice výrobku

Hydraulicky tuhnoucí těsnící malta bez obsahu chloridů.

Spotřeba

2 kg/dm3 vyplněného prostoru.

Balení

 • Plastové vědro 14 kg, 44 ks/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

 • Podklad musí být čistý a nosný.
 • Podklad je před zpracováním výrobku weber.tec 935 zapotřebí předemnavlhčit.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, špachtle, gumové rukavice.

Čištění

Nářadí, nádoby se ihned po použití očistí vodou. Později pouze mechanicky.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • Jednokomponentní
 • Rychle tuhne
 • Hydrofobní účinek
 • Vyztužený vlákny
 • Neobsahuje chloridy
 • Velmi dobrá přilnavosti

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití