weber.tec imper F

Cz.Weber

minerální hydroizolační hmota

Použití

Izolování zemních staveb, jako jsou: kanalizace, ČOV, nádrže, bazény, studně, tunely, atd. Na vnější zdi s cementovou úpravou. Impregnování betonových konstrukcí. Odolná při kontaktu s agresivní a mořskou vodou.

Barevné odstíny

Dodává se v šedé barvě.

Definice výrobku

Minerální hydroizolační hmota s krystalizujícím účinkem.

Číslo výrobku

SAB 183

Spotřeba

1,5kg/mm/m2

 

Balení

  • Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/palet

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklady z hladkého betonu, prefabrikované betonové dílce a omítky s velkým obsahem cementu.

Podklady musí být v dobrém stavu, čisté, soudržné,zbaveny jádrové omítky a odbedněny (doporučujeme vysokotlaké čištění nebo otryskání pískem). beton musí být stabilizován (28 dní).

Veškeré otvory a dutiny vyplňte odpovídající reprofilační maltou, event. weber.bat opravnou hmotou (ČOV, kanalizace, nádrže). Podklad před použitím produktuvždy navlhčete do stupně nasycení.

Podmínky pro zpracování

Teplota při zpracování: 5 až 35°C. Nepoužívejte za mrazu, v případě, že hrozí riziko mrazu, na zmrzlém podkladu nebo při jeho rozmrzávání. Nepoužívejte také při přímém slunečním záření nebo na rozpáleném podkladu. K zajištění impregnace musí být vrchní tloušťka na všech místech 2 mm. Upravujte vždy jednotlivá místa.

Nářadí

Zednická lžíce, štětec, štětka,vědro.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • pro přímý styk s pitnou vodou
  • vodonepropustná s mineralizujícím účinkem
  • pro pozitivní i negativní tlak vody
  • v šedé barvě
  • stálá – nepodléhající změnám
  • pro hydroizolace vodních nádrží, ČOV, kanalizací

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech. Chránit před vlhkostí a mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití