weberrep vysprávka ST

Cz.Weber

Balení

  • Papírový pytel 25 kg

Strojní vysprávková malta na betonové konstrukce zušlechtěna armovacím vláknem

Použití

Obnova/oprava betonových konstrukcí nástřikem jemného betonu, jako jsou tunely, kanály, bazény a nádrže. Konstrukční zpevnění zdiva a silné cementové vrstvy aplikované na zdi a stropy. Vhodný k následné aplikaci krystalizující hydroizolační stěrky Imper F. Lze použít také jako strojem nanášený podkladní prostřik pod tepelně izolační omítku Terralit nebo v jakémkoli případě, kdy je třeba aplikovat podkladní cementový prostřik.

Rekonstrukce a obnova železobetonových nebo betonových konstrukcí, zpevnění zdiva dobré konzistence nanesením jemného cementového betonu, připraveného ze suché směsi Weber.rep vysprávka ST, aplikovaného stříkáním; produkt se připravuje pouhým přidáním vody a aplikuje se v jednotlivých vrstvách od 1 do 4 cm / vrstva, obvykle na KARI síť.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barevné odstíny

Šedá

Číslo výrobku

SAB 099

Spotřeba

  • 18 kg / 10mm / m2
  • Vydatnost balení: 1,4 m2 při tloušťce 10 mm

Naše technická řešení