weberdry PUR seal 2K

Polyuretanový vodotěsný povlak Weberdry PUR seal 2K

Vodotěsný povlak webedry PUR seal 2K A+B je dodáván v nádobách 6+1 kg a 15+2,5 kg. Nádoby musí být skladovány v suchých a chladných místnostech, kde mohou zůstat až 9 měsíců. Výrobek chraňte před vlhkostí a přímým slunečním zářením. Skladovací teplota: 5 °C - 30 °C. Výrobky musí být skladovány v originálních neotevřených nádobách označených názvem výrobce, názvem výrobku, číslem šarže a štítky obsahujícími bezpečnostní opatření při nanášení.

Balení

  • v nádobách 6+1 kg a 15+2,5 kg

Polyuretanový vodotěsný povlak nanášený v tekutém stavu

Definice výrobku

Weberdry PUR seal 2K je bezrozpouštědlový, pevný elastický, dvousložkový polyuretanový povlak nanášený v tekutém a studeném stavu a vytvrzující za studena. Pro dlouhotrvající vodotěsnou izolaci a ochranu. Vytvrzuje reakcí chemickou vazbou dvou složek.

Použití

Používá se pro vodotěsnou izolaci povrchů v přímém kontaktu s pitnou vodou. Používá se pro vodotěsnou izolaci ne příliš dobře větraných mokrých místností a mokrých prostorů (koupelen, kuchyní, atd.) nanášenou pod dlaždicemi tam, kde je vyžadován nezapáchající, bezrozpouštědlový povlak.

  • vodotěsná izolace nádrží pitné vody
  • vodotěsná izolace přívodních kanálů pitné vody
  • vodotěsná izolace potrubí pitné vody
  • nezapáchající vodotěsná izolace mokrých prostorů (pod dlaždicemi) v koupelnách, bazénech, kuchyních, atd.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barevné odstíny

Weberdry PUR seal 2K se dodává v šedé barvě.

Další RAL barvy na žádost. Vlivem citlivosti aromatického polyuretanu na ultrafi alové paprsky může nanesený povlak na povrchu zežloutnout a vyblednout. Tato změna vzhledu nemění jeho mechanické vlastnosti a schopnost těsnění.

Číslo výrobku

  • SAB 778

Spotřeba

Nanáší se ve dvou nebo třech úplně vyztužených ( dry fabric) vrstvách 1,5 – 2,5 kg/m2. Tento údaj platí pro nanášení válečkem na hladký povrch při optimálních podmínkách. Spotřebu ovlivňují podmínky jako poréznost povrchu, teplota, vlhkost, způsob nanášení a požadovaná povrchová úprava.

Návody a videa

Související produkty weberdry PUR seal 2K: