Jak si ušetřit čas?

S naší jádrovou omítkou weber.dur mono nemusíte dál štukovat pod tenkovrstvé omítky.

výhody tohoto řešení:
  • časová úspora
    – weber.dur mono můžete uhladit do štukové struktury
    – nemusíte aplikovat štukování omítky
  • finanční úspora
    – nemusíte kupovat štukovou omítku
    – nemusíte hradit náklady na provádění štukové omítky

Solution main 1

Produkty potřebné pro toto řešení