Jak si ušetřit čas?

S naší jádrovou omítkou weber.dur mono nemusíte dál štukovat pod tenkovrstvé omítky.

výhody tohoto řešení:

 • časová úspora
  – weber.dur mono můžete uhladit do štukové struktury
  – nemusíte aplikovat štukování omítky
 • finanční úspora
  – nemusíte kupovat štukovou omítku
  – nemusíte hradit náklady na provádění štukové omítky

Standardní postup

Pokud byste pokračovali standardním postupem, budete řešit následující:

 • Weber Czech Republic

  Nejprve podklad navlhčíme vodou, pak provedeme podkladní postřik cementovým podhozem ostrým ručním náhozem.

 • Weber Czech Republic

  Jádrová omítka se nanáší ručním náhozem nebo strojně. V horkém počasí je třeba ji chránit proti rychlému vysychání zakrytím plachtou a kropením.

 • Weber Czech Republic

  Stažení nanesené omítky se provede latí do předem přichystaných omítníků.

 • Weber Czech Republic

  Jádrovou omítku uhladíme dřevěným hladítkem.

 • Weber Czech Republic

  Povrch jemné štukové omítky se upraví filcovým hladítkem.

Aplikace

 • Weber Czech Republic

  Před aplikací je podklad nutné navlhčit.

 • Weber Czech Republic

  Nejdříve nalijeme do míchačky čistou vodu cca 5 l na jeden pytel. Potom naplníme míchačku suchou směsí a začneme míchat. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla plastické konzistence. Doba míchání je 3 – 5 minut.

 • Weber Czech Republic

  Nahazování se provádí ostrým nahozením zednickou lžící. Zdivo nahodíme na celé ploše. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny.

 • Weber Czech Republic

  Jádrová omítka weberdur mono je dokonale plastická a je možno ji nanášet i ve větších tloušťkách. V horkém počasí je třeba ji chránit proti rychlému vysychání zakrytím plachtou. Při správné realizaci omítka nepraská. Tloušťka jedné vrstvy max. 15 mm. Při větších tloušťkách omítky doporučujeme dvouvrstvé zpracování. Nanášení druhé vrstvy provádíme na čerstvý, ale zavadlý podklad. Nanesenou omítku zarovnejte stahovací latí do roviny. Po jemném zatuhnutí uhladit a zatáhnout dřevěným hladítkem.

 • Weber Czech Republic

  Stažení nanesené omítky se provede latí do předem přichystaných omítníků. Pomocí dřevěného hladítka upravíme povrch nanesené omítky.

 • Weber Czech Republic

  Jemné struktury omítky docílíme filcovým hladítkem.

Solution main 1

Produkty potřebné pro toto řešení