Malty

Malty

Malta slouží jako spojovací materiál zdiva a někdy také jako omítka či stěrka. Nejde ale o univerzální hmotu – na každý druh zdiva patří jiná malta.

 Prohlédnout malty

Jak správně vybrat zdicí maltu?

Řiďte se zásadně druhem podkladového zdiva. Na pórobetonové a vápenopískové tvárnice i některé cihelné zdivo (broušená cihla) patří tenkovrstvá cementová lepidla. Ta se nanáší v tloušťce 1–4 mm.

Pro zdivo betonové, kamenné a většinu keramických cihel se používají silnovrstvé vápenocementové, cementové nebo vápenné malty. Nanáší se ve vrstvě 15–30 mm. Všechna taková řešení pro vás máme v nabídce.

Při výběru nezapomínejte také na požadavky na tlakovou pevnost zdicí malty, uvedené v projektové dokumentaci.

Další užitečné odkazy