Cz.Weber

Malty

Jak správně vybrat zdící maltu? 

 

Volba zdící malty musí vždy odpovídat přesně druhu zdícího prvku, který chceme spojovat.

Zároveň musí odpovídat požadavku projektové dokumentace, jakou tlakovou pevnost má zdící malta mít. V praxi se můžeme setkat s těmito druhy zdiva:

 • cihelné
 • pórobetonové
 • betonové
 • vápenopískové
 • kamenné

Na zdivo pórobetonové a vápenopískové a některé druhy cihelného (broušená cihla) se používají tenkovrstvá cementová lepidla, která se nanášejí v tloušťce několika mm (1 - 4 mm), dle druhu lepidla.

Pro zdivo betonové, kamenné a většinu keramických cihel se používají silnovrstvé vápenocementové, cementové nebo vápenné malty. Malty se nanáší ve vrstvě odpovídající rovinnosti zdících prvků 15 - 30 mm.

Zdící malty nelze jednoduše kombinovat. Neexistuje jediná univerzální malta, která by byla vhodná pro všechny druhy zdiva. 

Použití jednotlivých malt, jejich vhodnost pro zdící prvky, je vždy upřesněna v technickém listě konkrétní malty.

webermix zdicí 5 MPa/10 MPa

MVC 910 - 5 MPa

MC 920 - 10 MPa

Zdicí malta

 • pro ruční zpracování
 • pro interiér i exteriér
 • vhodný pro zdění z běžných zdicích prvků (vyjma pórobetonových tvárnic)

Další informace

weberbat výplň

OH 106

Nízkoexpanzní výplňová malta

 • bobtnavý efekt - nárůst objemu 10%
 • prodyšná
 • pevnost v tlaku 10 MPa

Další informace

webermix lícový

MC 930

Zdicí malta na lícové zdivo

 • pro ruční zpracování
 • pro interiér i exteriér
 • vhodný pro zdění zdění a spárování lícového zdiva

Další informace

webermix Z

MC 902

Maltová směs pro zakládání zdiva z broušených cihel a pórobetonu

 • pro ruční zpracování
 • rychlezavadající
 • pro keramické zdivo
 • pro exteriér a interiér
 • pevnost v tlaku 10 MPa

Další informace

webermix T

MC 903

Maltová směs pro tenkovrstvé lepení zdiva z broušených cihel

 • pro ruční zpracování
 • nanášení pouze aplikačním válcem
 • pro keramické zdivo
 • pro exteriér a interiér
 • pevnost v tlaku 10 MPa

Další informace

webermix mont

MCT 510

Maltová směs pro tenkovrstvé lepení i stěrkování pórobetonových tvárnic

 • ruční zpracování
 • pro interiér i exteriér
 • vhodná i k lepení
 • vápeno-pískových cihel

Další informace

webermix vápenný 2,5MPa

MV 991

Zdicí a spárovací malta na bázi přírodního vápna

 • bez obsahu cementu
 • na bázi hydraulického vápna tř. NHL5
 • obsahuje vlákna
 • pro zdění pohledového kamene
 • pro spárování pohledového kamene
 • lze použít jako výplň nerovností
 • přírodní béžová barva

Další informace

Prodejny našich partnerů pokrývají území celé České republiky.
Pokud chcete zjistit kontakt na nejbližšího prodejce nebo pomoci s kalkulací, volejte naši informační linku: 226 292 223