webermultiweb UP100

Cz.Weber

jádrová omítka a zdicí malta 

Definice výrobku

Webermultiweb je průmyslově vyráběná suchá minerální směs pojiv pro výrobu staveništní jádrové omítky nebo zdící malty.

Použití

Smícháním s pískem v poměru 1:4 vytvoříme jádrovou omítku pro ruční nához, smícháním s křemičitým pískem v poměru 1 : 3 vytvoříme zdící maltu pro spojování běžných zdících tvarovek (mimo sádrových bloků) pro vnitřní i vnější aplikace, pro zdivo nenosných stavebních konstrukcí s pevností v tlaku do 2,5 MPa

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Spotřeba

omítání: ................................................................ 3,2 kg/m2/10 mm

zdění: ....................................................................25 kg = 60 l malty

Barva

Šedá.

Složení

Suchá směs anorganických pojiv a přísad vylepšujících zpracovatelské vlastnosti.

Vlastnosti

Smícháním s pískem frakce 0–4 mm (odpovídající ČSN EN 13139) a s vodou (ČSN EN 1008), vytvoříme maltu pro ruční omítání nebo pro zdění.