weberdur cementový

Cz.Weber

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

vícevrstvá jádrová omítka ruční

Použití

Vícevrstvá jádrová omítka pro ruční zpra-cování, pou ži telná v interiéru i exteriéru. Vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky. Vhodná pro použití, kde je zvýšený požadavek na pevnost a odolnost proti vodě. Má hrubou povrchovou strukturu.

Spotřeba

m2cca 20 kg/10 mm/m2

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro vícevrstvé jádrové omítky, pro ruční zpracování.

Barva

Šedá.

Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojivaa modifikujících přísad.

Technická data

zrnitost směsi ................................................................................4 mm

pevnost v tlaku...............................................................min. 6 MPa

přídržnost min . .........................................................................0,3 MPa

doba zpracovatelnosti .............................................90 minut

obj. hm. v suchém stavu ................................ 1 850 kg/m