webermur 659

Cz.Weber

webermur 659 je suchá minerální malta podle ČSN EN 13279-1.

Poptej Weber

Barva
Vyrábí se v přírodní bílé barvě.
Složení
Sádra, vápno, přísady pro lepší zpracování a přilnavost.
Technická data
Reakce na oheň .....................................................................................A1
Faktor difuzního odporu ............................................................10
Přídržnost ......................................................................min. 0 ,12 MPa
Součinitel tepelné vodivosti ........................1,05 W/mK
Pevnost v tahu za ohybu ..................... min. 1,00 MPa
Pevnost v tlaku ...................................................min. 2,50 MPa
Zrnitost ............................................................................max. 0,18 mm

Použití
Suchá omítková směs pro vnitřní prostory, na sádrové bázi. Ruční zpracování. Použití jako tenkovrstvá vyhlazovací omítka stěn a stropů. Vhodná na omítky i beton.
Spotřeba m2
0,9 kg/1 mm/m2
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.
Balení
Ve 25 kg papírových obalech,
40 ks – 1 000 kg/paleta.
Skladování
12 měsíců od data výroby v originálních obalech a suchých, krytých skladech.
Chránit před mrazem.
Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických
poznatcích.
Bezpečnost práce
Při práci dodržujte předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Po práci je nezbytné omýt pokožku vodou a ošetřit vhodným krémem. Při zasažení očí důkladně vypláchněte čistou vodou a neprodleně vyhledejte lékaře. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001Sb., o odpadech v platném znění. Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Balení

  • Ve 25kg pap. obalech, 40ks - 1000kg/paleta

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Příprava podkladu:
Podklad musí být nosný, pevný, suchý, vyzrálý,zbavený prachu a nečistot, dostatečně navlhčený. Podklady doporučujeme před aplikací sádrové stěrky webermur 659 penetrovat (weberkombi kontakt na hladké podklady jako monolitický beton, weberkombi grund na silně savé podklady jako jádrové omítky). Vhodné podklady jsou – vápenosádrové omítky, monolitický beton, jádrové vápenocementové
omítky. Jádrové vápenocementové omítky musejí být vyzrálé (dokončený proces karbonatace). Jejich následná penetrace s weberkombi grund je nutná a nelze ji nahradit vlhčením vodou či technologií vrstvení.
Podmínky pro zpracování
Teplota podkladu a okolního vzduchu nemá klesnout pod +5 °C. Při aplikaci omítky je třeba se vyvarovat průvanu i vysokým teplotám nad +26 °C. Stavba musí být uzavřena – okna, dveře.
Nářadí
Zednická lžíce, nerezové hladítko, nádoba na vodu, štětka, el. míchadlo.
Čištění
Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků
omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu na vodu pro průběžné čištění.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • gletovanýpovrch
  • ruční nanášení
  • aplikace 0 – 10 mm
  • vyhlazení povrchu omítek i betonu
  • pro vnitřní použití

Produkt je vhodný pro použití