weberkombi Kontakt

Cz.Weber

adhezní můstek pro omítkové systémy Weber.

Popis produktu

Přípravek weber.kombi kontakt je adhezní můstek pro omítkové systémy. Weber.kombi kontakt zvy-šuje mechanickou přilnavost sádrových omítek Weber a současně zajišťuje jejich rovnoměrnou přídržnost.Modifikovaná disperze z umělé pryskyřice s písky, odolná vůči zmýdelnění, s červeným zbarvením.

Poptej Weber

Použití

Weber.kombi kontakt je adhezní můstek pro omítkové systémy Weber na hladkém betonua omítkových podkladech z tvrzené pěny.

Spotřeba

m2cca 300 g/m², vydatnost 15 kg = cca 50 m

Balení

  • Vědro 15 kg.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být nosný, čistý, suchý, savý, nezmrzlý a nesmí se na něm vyskytovat separační prostředky. Teplota podkladu nesmí být nižší než + 5 °C. Betonové podklady nesmí mít obsah zbytkové vlhkosti vyšší než 4 % hmotnosti.

Zpracování

Přípravek weberkombi kontakt je připraven k okamžitému použití a neředí se. Weber.kombi kontakt řádně promíchejte a nanášejte v rovnoměrných vrstvách rounovým válečkem nebo štětkou.Weber.kombi kontakt rychle zasychá. Po zatvrdnutí (cca 24 hod podle povětrnostních podmínek) se strojně nebo ručně nanášejí sádrové omítky

Nářadí

Rounový váleček, malířská štětka.

Čištění

Po použití přípravku weberkombi kontakt je tře-ba nástroje a přístroje okamžitě vyčistit vodou. Zatvrdlý přípravek weberkombi kontakt lze odstraňovat pouze mechanicky.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • adhezní můstek pro omítkové systémy Weber
  • modifikovaná disperze z umělé pryskyřice s písky, odolná vůči zmýdelnění

Poznámky

Skladování

Skladujte v suchu. Přípravek je možné skladovat minimálně 24 měsíců. Otevřené obaly uzavřetea obsah spotřebujte do 3 měsíců.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost poky-nům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuř-te a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Produkt je vhodný pro použití