weber.mix vápenný 2,5MPa

Cz.Weber

zdící a spárovací malta na bázi přírodního vápna

Definice výrobku

Suchá maltová a zdící směs na bázi přírodního hydraulického vápna NHL 5, splňující normu UNI EN 998-2 třídy M2,5.

Použití

Pro zdění z cihel a kamene a spárování kamene. Pro lokální výplně nerovností. Na obnovu spárování kamenného, smíšeného a cihelného zdiva. Pro vnitřní a venkovní použití.

Spotřeba

1 600 kg/m3

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Pevný, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach, oleje, mastnoty). Kladené kameny nebo cihly musí být před stavbou zdiva zbaveny prachu a nečistot a mírně zvlhčeny. Nepoužívejte zdící prvky v případě, že nesou stopy oleje, mastnoty nebo vosku.

Nářadí

El. míchadlo s pomalými otáčkami nebo volnospádná míchačka, nádobu na míchání, zednická lžíce, vědro na vodu, spárovací lžíce, provázek, vodováha.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Bez obsahu cementu
  • Na bázi hydraulického vápna tř. NHL5
  • Obsahuje vlákna
  • Pro zdění pohledového kamene
  • Pro spárování pohledového kamene
  • Lze použít jako výplň nerovností
  • Přírodní béžová barva

Poznámky

Skladování

Garance vlastností: 12 měsíců v uzavřeném obalu chráněném proti působení vlhkosti.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití