EXTRA stěrková omítka

Extra_M742.jpg

pro provádění lokálních oprav před dalšími pracemi

Definice výrobku

Suchá, vysprávková, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami

Použití

Stěrková omítka slouží k vyrovnání a vyhlazení nerovností a k uzavření nepohyblivých trhlinek a puklin. Speciální použití špachtlovací omítky EXTRA spočívá v přípravě podkladů pro renovace a nátěry Weber. Velmi vhodná pro renovaci štukatur jako modelová hmota.

Barva

Nažloutle bílá.

Barevné odstíny

Po vyschnutí barva bílá.

Balení

  • Ve 2 kg a 25 kg papírových obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozmezí +5 °C až +25 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, vyzrálý, bez tvarových změn, dostatečně únosný, zbavený všech nečistot jako prachu, oleje, mastnoty, které mohou způsobit oddělení vrstvy hmoty, volné části podkladu se musí odstranit. Stěrková omítka je vhodná pro každý pevný, savý i nesavý podklad a to pro venkovní i vnitřní plochy. Při přípravě pod silikátové a silikonové nátěry se doporučuje kompletní přestěrkování. Je možno jí vyspravit i podklady s drobnými nepohyblivými trhlinami.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistitvodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety aostatní konstrukce na fasádě je třeba důsledně chránit před ušpiněním.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • na savé i nesavé podklady
  • ideální hladký povrch
  • vysoká bělost
  • velmi dobrá zpracovatelnost
  • možnost překrytí drobných nepohyblivých trhlin

Poznámky

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití