EXTRA stěrková omítka

Extra_M742.jpg

pro provádění lokálních oprav před dalšími pracemi

Definice výrobku

Suchá, vysprávková, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami

Použití

Stěrková omítka slouží k vyrovnání a vyhlazení nerovností a k uzavřenínepohyblivých trhlinek a puklin. Speciální použití špachtlovací omítkyEXTRAspočívá v přípravě podkladů pro renovace a nátěry Weber. Velmivhodná pro renovaci štukatur jako modelová hmota.

Barva

Nažloutle bílá.

Barevné odstíny

Po vyschnutí barva bílá.

Balení

  • Ve 2 kg a 25 kg papírových obalech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozmezí +5 °C až +25 °C. Při prová-dění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, vyzrálý, bez tvarových změn, dostatečně únosný, zbavený všech nečis-tot jako prachu, oleje, mastnoty, které mohou způsobit oddělení vrstvyhmoty, volné části podkladu se musí odstranit. Stěrková omítka je vhodnápro každý pevný, savý i nesavý podklad a to pro venkovní i vnitřní plochy. Připřípravě pod silikátové a silikonové nátěry se doporučuje kompletní přestěr-kování. Je možno jí vyspravit i podklady s drobnými nepohyblivýmitrhlinami.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistitvodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety aostatní konstrukce na fasádě je třeba důsledně chránit předušpiněním.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • na savé i nesavé podklady
  • ideální hladký povrch
  • vysoká bělost
  • velmi dobrá zpracovatelnost
  • možnost překrytí drobných nepohyblivých trhlin

Poznámky

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranuzdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobkůnebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte,nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytýchskladech.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotáchvzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Produkt je vhodný pro použití