weberbat výplň

Cz.Weber

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

výplňová malta

Definice výrobku

Jednosložková malta s bobtnavou přísadou na bázi cementu pro vnitřní i vnější použití. Maximální velikost zrna 2 mm.

Použití

Ke spolehlivému vyplnění dutin mezi zákla-dovou deskou a dřevěnou prefabrikovanou stěnou pro zajištění celoplošného přenosu zatížení nebo vyplnění těžko přístupných a otvorů dutin v prefabrikovaných dílcích konstrukcí, kde nepřevýší teplota 75 °C.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barva

Šedá.

Číslo výrobku

OH 106

Spotřeba

17 l čerstvé malty / pytel