weber.cel mass

Cz.Weber

rychle tuhnoucí vláknobeton pro osazování a betonáž poklopů na vozovce

Definice výrobku

Suchá cementová směs s vlákny z uhlíkové oceli, s vysokou pevností.

Použití

Zalévání a zdvihání poklopů vstupních otvorů, krytů s poklopem na vodovodní ventily na silnicích, ulicích, chodnících a parkovištích. Zalévání uličního vybavení a komunikací: patníků, sloupů, dopravních značek, nebo reklamních billboardů, laviček, nádržek vodotrysků atd. Pokládání poklopů, elektrických a plynových skříní. Zalévání uzavíracích zařízení telekomunikačních skříní. Rychlé vyrovnávání děr, výmolů a nerovností ve vozovce na betonových plochách a plochách pro pokládání dlažby.

Barva

Šedá.

Spotřeba

20 kg/10 mm/m2 

SAB 200

Balení

  • Ve 25 kg papírových obalech, 42 pytlů – 1050 kg/pa

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

betonáž poklopů
Vyřízněte a vyjměte 10 cm okolo poklopu provedením svislého a přímého řezu až po hořejšek komínu betonové šachty nebo na pevný podklad (deska pod poklopem). Použijte prořezávací pilu nebo také sbíječku vybavenou dlátem. Zkontrolujte stabilitu konstrukce, dobrý stav komína betonové šachty (popraskání) a rámu.

vyrovnání
Řezejte, vrtejte nebo zdrsněte okraje ploch, které máte vyrovnat, abyste získali přímé hrany a drsné povrchy. Všechny podpěry musí být pevné, odolné a čisté. Odstraňte všechny drolivé, nesoudržné nebo znečištěné (olej, tuk) součásti. Zbavte podklady a prvky, které budete betonovat prachu okartáčováním nebo stlačeným vzduchem. Pro lepší přídržnost podklad navlhčete. Podklad musí být vlhký, ale ne mokrý. Odstraňte přebytečnou vodu.

Podmínky pro zpracování

Teplota použití: od +5°C do +35°C.Neprovádět na zmrzlý podklad, během tání, nebo pokud existuje riziko mrazu v následujících 24 hodinách. Při nanášení za deště ochránit před zmoknutím.

Nářadí

Hladítko nerezové, špachtle, vědro, vrtačka, unimixer – míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • zalévání poklopů na vozovce
  • pokládání dlažeb vystavených provozu
  • bezpečný a trvanlivý (vláknobeton)
  • krátká doba do obnovení provozu mezi 5°C a 30°C pro všechny typy provozu
  • snadná aplikace bez bednění
  • existuje v černé a šedé barvě

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a mrazuvzdorných skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Nepoužívejte přímo na asfaltu nebo živičné směsi. Chcete-li používat tento výrobek naprosto bezpečně a chránit tak vaše zdraví a životní prostředí, řiďte se doporučeními, která jsou uvedena na štítcích na obalu.

Produkt je vhodný pro použití