weberdur štuk trass

Cz.Weber

štuková omítka z trassového vápna

Definice výrobku

Suchá omítková vápennotrasová směs pro ruční zpracování.

Použití

Tato omítka byla vyvinuta pro renovaci historických budov, kostelů a jiných památek podle požadavků památkové péče jako štuková omítka z trassového vápna, bez cementu, bez chemických přísad, která se strukturou blíží fasádním plochám na historických budovách. weberdur štuk trass se hodí zejména pro vytvoření fasádních ploch s patinovou povrchovou strukturou, která představuje u historických fasád s jemně strukturovanými omítkami významný dekorační prvek. 

Barva

Přírodně šedobílá

Číslo výrobku

R601

Spotřeba

 • 1,4 kg/mm/m2
 • spotřeba vody 6,8 l/30 kg

Balení

 • Ve 30 kg pap. obalech, 35 balení - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

 • Podklad musí být stabilní, soudržný, očištěný od prachu a jiných uvolňujících se částí, dostatečně nosný, nesmí odpuzovat vodu, nesmí obsahovat výkvěty a jiné chemické zbytky, nesmí být zmrzlý.
 •  Podklad pod omítku musí být připraven tak, aby mohlo vzniknout soudržné spojení s příslušnou nanášenou omítkou.
 • V zásadě platí, že podklad musí být alespoň stejně pevný jako nanášená omítka.
 •  Podklad pod omítku musí být připraven tak, aby mohla být omítková malta nanesena v přibližně rovnoměrné vrstvě. V optimálním případě je vhodné použít jádrovou omítku weber.dur trass.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, srážek a průvanu.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, nerezové  hladítko, PVC hladítko, štětka, plstěné nebo molitanové hladítko, míchačka.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití omyjí čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • velmi hladký povrch
 • vhodné pro použití v památkových objektech
 • dobrá soudržnost s podkladem
 • vysoce propustný pro vodní páry

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpravovány podle nejnovějších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Produkt je vhodný pro použití