weberpas PU

weberpas_PU_5

Balení

  • Kovová vědra 20kg, 5kg

Ochranný nátěr vodních nádrží

Definice výrobku

Jednosložkový, chemicky odolný alifatický nátěr bazénů, resistentní abrazi. Odolný bazénovým chemikáliím. Pro vnitřní i vnější použití.

Použití

Na betonové povrchy nebo cementové malty, bazény, vodní nádrže, kašny – fontány, vodní kanály.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barevné odstíny

  • B – modrá
  • LB – světle modrá.

Číslo výrobku

SAB 877, SAB 878

Spotřeba

  • 150g/1 vrstva; aplikuje se ve 3 vrstvách.

Příprava podkladu

Důkladná příprava podkladu je základem pro optimální výsledek a životnost. Povrch musí být čistý, suchý a pevný, bez jakéhokoli znečištění, což by mohlo významně ovlivnit přilnavost nátěru. Maximální obsah vlhkosti by neměl přesáhnout 5 %. Nové betonové povrchy musí vysychat po dobu nejméně 28 dní. Staré, volné kusy nátěru, nečistot, tuků, olejů, organických hmot a prachu musí být důkladně obroušeny. Všechny nepravidelnosti podkladu musí být vyhlazeny. Všechny volné části podkladu a prachu musí být důsledně odstraněny. VAROVÁNÍ: Nemyjte povrch vodou! 
VAROVÁNÍ: Neaplikujte nátěr přímo na vysoce elastické cementové hydroizolační membrány. Neaplikujte nátěr na membrány nebo staré nátěry na bázi polymerů, pouze na nízko elastické cementové stěrky nebo beton, atd.

Opravy trhlin a spár: 
Vyčistěte trhliny a vlasové trhliny od prachu, zbytků nebo jiného znečištění. Vyplňte všechny trhliny vhodným tmelem.

Zpracování

Nátěr Před použitím důkladně rozmíchejte. Pro dosažení nejlepších výsledků by měly být teploty během aplikace a vytvrzování mezi +5 C a +35C. Nízké teploty zpomalují vytvrzování, zatímco vysoké teploty ho urychlují. Vysoká vlhkost může ovlivnit finální výsledek. Aplikujte první vrstvu barveného nátěru weberpas PU. Po 1-3 hodinách (ne později než po 4 hodinách) aplikujte druhou vrstvu nátěru weberpas PU. Opět nechte 1-3 hodiny vytvrdnout (ne více než 4 hodiny) a aplikujte ještě třetí vrstvu weberpas PU.

POZOR: Chraňte materiál před opalovacími oleji a krémy, protože by mohlo dojít ke změně barvy

Nářadí

  • Mohérový nebo velurový váleček, el. míchadlo