weber.rep 767

weber_rep_767.jpg

vysprávková malta

Použití

Cementová, zálivková malta k zalévání staticky a dynamicky vysoce namáhaných stavebních dílů, jako např. zabudované ocelové díly, betonové spáry, drážky, kotvící svorníky, závitové tyče, základové desky strojů, základové rámy, mostová ložiska, koleje pro jeřáby, zalévání prefabrikátů. Vhodná i pro předpjatý beton, též pro armovaný i nearmovaný beton.

Číslo výrobku

SAB 767

Definice výrobku

Jednosložková suchá směs pro výrobu zálivkové malty určená k zalévání vysoce namáhaných stavebních dílců.

Barva

Přírodní šedá

Spotřeba

2 kg/1 mm/m2 (z 25 kg práškové hmoty připravíte 12,5 lt zálivkové malty).

Balení

  • Ve 25 kg papírových obalech, 42 pytlů – 1050 kg/pa

 

Dokumentace a brožury

Výhody produktu

  • Vysoká odolnost vůči posypovým solím
  • Zvláště tekutá
  • Velmi vysoká počáteční i konečná pevnost
  • Samonivelační
  • Chrání proti korozi
  • Vyrovnává smršťování
  • Velikost zrna 1 mm

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití