webertec GEL

Novinka
Cz.Weber

Třísložková injektážní pryskyřice na bázi akrylových monomerů

Barevné odstíny

Modrá.

Definice výrobku

webertec GEL je pryskyřice na bázi akrylových monomerů. Po injektáži pryskyřice gelovatí během několika sekund až několika minut v závislosti na množství aktivátoru/iniciátoru přidaného těsně před použitím. Konečným injektovaným produktem je poněkud tužší zesíťovaný gel.

Složení

Pryskyřice z akrylových monomerů.

Použití

 • Rubové injektáže.
 • Vyplňování dutých prostor za konstrukcemi.
 • Spoje kanalizačního potrubí.
 • Injektáž injektážních hadiček.
 • Ochrana konstrukcí před tlakovou vodou.
 • Oprava kanalizací.

Spotřeba

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA PRO RUBOVOU INJKETÁŽ, MNOŽSTVÍ NA 1 PAKR
Návrh pro rastr 50 x 50 cm :

 • weber tec GEL 12 kg
 • GEL TEA30 0,80 kg
 • GEL SP 0,25 kg
 • + 10 lt voda

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Aplikace

MÍCHÁNÍ

Injektážní směs musí být připravena těsně před samotnou injektáží. Dle typu aplikace nastavte vhodný reakční čas vmícháním správného množství GEL TEA a GEL SP do příslušných složek A a B. Přidejte požadované množství GEL TEA katalyzátoru k webertec GEL pryskyřici a dobře promíchejte. Přidejte požadované množství GEL SP do B nádoby, které je naplněna 20 kg vody a dobře promíchejte. V závislosti na koncentraci GEL TEA katalyzátoru a GEL SP iniciátoru v příslušných směsích lze dosáhnout různých časů gelovatění. Pro dosažení požadovaného času gelovatění se podívejte na tabulku míchání. Smíchejte webertec GEL + GEL TEA a složku A2 + GEL SP B1 nerezovým míchadlem, plastovou nebo dřevěnou tyčí.

Jakmile jsou složky pryskyřice A a B smíchány, je doporučováno provést tzv. „kelímkový test“. Vezměte stejné množství směsi A a B v malých plastových kelímcích a míchejte je nepřetržitým přeléváním z jednoho kelímku do druhého. Změřte si čas, kdy se začne objevovat gelovatění. Reakční doba by měla být podobná době uvedené v reakční tabulce. Pokud se čas gelovatění moc odchyluje od hodnoty uvedené v reakční tabulce, změňte přiměřeně koncentraci GEL SP a GEL TEA v A a B složkách, aby se upravil čas reakce.

RUBOVÁ INJEKTÁŽ

Začněte injektáž prvního pakru v jednom z rohů. Na rastr 50 x 50 cm injektujte 20 litrů webertec GEL na injektážní otvor. Injektujte pod nízkým tlakem. Doporučený tlak je tlak, při kterém materiál začne proudit do půdy. Přesuňte se k dalšímu inj. pakru pokud:

 • do inj. pakru bylo nainjektováno 20 litrů webertec GEL,
 • pryskyřice začne vytékat z některého ze sousedních pakrů.

Vybudujte clonu postupně po řadách pakrů. Po jedné řadě pakrů se vraťte k prvnímu pakru a injektujte, pokud možno, 1 až 5 litrů webertec GEL při nízkém tlaku.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • velmi nízká viskozita
 • nehořlavá
 • šetrná k přírodě

Poznámky

Skladování

Mezi 0 až 30 °C, chránit před mrazem, vlhkostí a UV záření webertec GEL – 6 měsíců, GEL TEA – 12 měsíců

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití