webersan restauro

Cz.Weber

vápenná sanační omítka na bázi přírodního hydraulického vápna

Definice výrobku

Minerální vápenná pórovitá omítka, bez obsahu cementu, pro zhotovení vyrovnávací omítky na zdivo zatížené vlhkostí a solemi, pro vnitřní i vnější použití. Vhodná pro podklady z cihel, kamene i smíšené.

Použití

K sanaci starého vlhkého a solemi zatíženého zdiva z běžných stavebních materiálů. Pro aplikace v interiéru i exteriéru. K renovacím historických budov, starých domů, zemědělských usedlostí, církevních staveb, atp.

Barevné odstíny

Světle béžová.

Číslo výrobku

 • SAZ 851

Spotřeba

 • 20 kg/m²/při tloušťce vrstvy 20 mm (Tloušťka vrstvy min. 20 mm.)
 • Vydatnost: 1,25 m2/při tl. vrstvy 20 mm
 • Spotřeba vody: cca 6,8 – 7,3 l/25 kg

Balení

 • Ve 25 kg papírový ch obalech, 42 ks – 1 050 kg/pal

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Povrchové úpravy

Vyhlazení – štuky:

Používejte výhradně povrchové úpravy kompatibilní se sanačními omítkami, např. weberdur štuk trass nebo webersan 600. Štuky nanášejte nejdříve po 7 dnech od aplikace produktu. Po vyzrání povrchové úpravy naneste kompatibilní barevný nátěr jako např. webercal vápenný, weberton silikát nebo vnitřní malby kerasil.

Strukturální dekorace – probarvené tenkovrstvé omítky:

Používejte výhradně povrchové úpravy kompatibilní se sanačními omítkami, jako např. weberpas silikát (na bázi křemičitanu draselného). Tuto povrchovou úpravu nanášejte nejdříve po 2-3 týdnech od aplikace produktu

Nářadí

Omítací stroj nebo volnospádná míchačka, zednická lžíce, stahovací lať, vědro, štětka, hladítko dřevěné nebo PUR.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití umyjí čistou vodou. Později pouze mechanicky.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • na vlhké zdivo
 • pro všechny stupně zasolení
 • vhodná pro vnitřní i vnější prostředí
 • vyztužená vlákny
 • bez obsahu cementu
 • vysoká rozměrová stabilita
 • aplikace ručně nebo kontinuálním strojem

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu s ochranou proti vlhkosti je materiál skladovatelný 12 měsíců

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití