webercal vápenný nátěr

webercal vápenný nátěr

Balení

  • Ve 20 kg PVC vědrech. Pastovitá konzistence.

Čistě minerální vápenný nátěr pro natírání fasádních i vnitřních ploch. Pastovitá konzistence.

Definice výrobku

Tradiční vápenný nátěr pro vnější a vnitřní plochy na bázi vyzrálého hašeného vápna. Čistě minerální, bez přídavných látek a dodatečných pojiv.

Použití

Pro nátěry fasád historických budov v památkové péči a biologickou bytovou výstavbu. Vápenný nátěr na bázi vyzrálého vodou hašeného vápna, jemně mletého kusového vápna bez chemických přísad a neobsahujícího síru. Povrchy vápenných barevných nátěrů ztvrdnou v důsledku přeměny hydroxidu vápenatého s kyselinou uhličitou ze vzduchu na vodou nerozpustný uhličitan vápenatý. Na čerstvých omítkových plochách dosahuje vápenný nátěr zvlášť vysoké tvrdosti, působí dezinfekčně, fungicidně a udržuje difúzní vlastnosti zdiva. Vápno neobsahuje absolutně žádná pojiva ze syntetické pryskyřice, organická rozpouštědla, konzervační látky a je proto z hlediska stavební biologie napr

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barva

39 historických odstínů.

Barevný odstín se může měnit v závislosti na savosti podkladu a klimatických podmínkách během provedení. Transparentnost a barevný vzhled závisí na zvoleném odstínu a stupni zředění. V případě dodatečných dodávek může dojít k odchylkám v barevných odstínech, které jsou pro produkt specifické.

Spotřeba

Spotřeba je 0,35 kg/m2/2 nátěry

Číslo výrobku

NFV 7540

Barevné odstíny