weberprim PUR tile

Cz.Weber

weber prim PUR tile je dodáván v nádobách 1 kg. Nádoby musí být skladovány v suchých a chladných místnostech, kde mohou zůstat až 9 měsíců. Výrobek chraňte před vlhkostí, mrazem a přímým slunečním zářením. Skladovací teplota: +5 °C – +30 °C. Výrobky musí být skladovány v originálních neotevřených nádobách označených názvem výrobce, názvem výrobku, číslem šarže a štítky obsahujícími bezpečnostní opatření při nanášení

Balení

  • 1 kg kbelík

Penetrační nátěr ke zvýšení přídržnosti na skleněné a lesklé povrchy.

Definice výrobku

Základní nátěr na dlaždice prim PUR tile je průhledný, jednosložkový povlak k zvýšení přilnavosti, který chemicky aktivuje keramické a skleněné povrchy a zajišťuje tak vynikající přilnavost k následnému povlaku. Na bázi rozpouštědla. Vytvrzování probíhá reakcí s podkladem a vzdušnou vlhkostí.

Výrobek je určen pouze pro profesionální uživatele.

Použití

Weberprim PUR tile se hlavně používá jako základní nátěr k zvýšení přilnavosti k průhledným polyuretanovým povlakům na nenasákavých lesklých površích, například:

  • lesklé keramické dlaždice
  • sklo
  • skleněné cihly, atd.

Weberprim PUR tile lze také používat v kombinaci s jinými polyuretanovými povlaky nanášenými na skleněné povrchy.

Barevné odstíny

transparentní

Číslo výrobku

SAB 779

Spotřeba

  • Spotřeba 50 – 80 g/m2 v jedné nebo dvou vrstvách

Návody a videa