weber.ad 785

weber-ad-785.jpg

stavební disperze

Použití

Pro zvýšení elastičnosti a odolnosti malt proti chemikáliím. Pro zlepšení tenkovrstvé a silnovrstvé malty, vytvoření neprášících mazanin, zvýšení nepropustnosti pro vodu u omítky a potěru, a také pro vytvoření hladkých potěrů odolných proti otěru. Dále jako podkladní nátěr nebo nástřiková vrstva pro zlepšení přilnavosti omítky a malty pro lepení obkladů na hladkém podkladu, např. omítky na zdivu, potěru na betonu.

Definice výrobku

Univerzální stavební disperze pro zušlechtění omítek, malt, potěrů a k vytváření adhezních můstků.

Barevné odstíny

Bílá.

Číslo výrobku

SAB 785

Spotřeba

Dle druhu aplikace: cca 0,2 – 0,4 kg/m2

Balení

  • V 5 kg PVC vědru, 90 ks/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být čistý a také zbavený oleje a tuku. Volné části je třeba odstranit. Místa s nižší pevností, hlubší znečištění vysekat. Podklad zásadně předem navlhčit. Vyvarovat se tvoření louží.

Podmínky pro zpracování

Zušlechtěné malty mohou být po 2 dnech zatěžovány opatrně, po 25 až 28 dnech plně. Měl by se používat pouze praný písek bez obsahu jílu, přičemž velikost zrna smí činit maximálně polovinu příslušně nanášené tloušťky vrstvy. Zmrzlý materiál je po roztání při teplotě prostředí opět zpracovatelný. Pro další aplikace si prosím vyžádejte poradenství ohledně způsobu použití.

Nářadí

Štětec, malířský váleček; airless.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • plastifikační účinek
  • zlepšuje elastičnost malt
  • zvyšuje pevnost v tahu při ohybu
  • zvyšuje odolnost malt vůči chemikáliím
  • zvyšuje nepropustnost malty pro vodu
  • zlepšuje přilnavost
  • zabraňuje příliš rychlému vysychání
  • zabraňuje prášení

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu, chladu a bez mrazu v originálně uzavřené nádobě je materiál skladovatelný min. po dobu 12 měsíců.

 

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití