weber.tec 822

weber-tec-822.jpg

Vysoce elastický těsnicí nátěr (tekutá folie)

Použití

 • K utěsňování podkladů citlivých na vlhko.
 • K utěsňování spár mezi dlažbou a deskami.
 • Vhodná pro prostory s třídou zatížení vlhkem A0 a A (stěna). weber.tec 822 je jednosložková, pružná, tekutá těsnicí folie (nátěr) sloužící k bezešvému a bezespárovému utěsňování dlažby, obkladu, omítek a deskových krytin ve vlhkých a mokrých prostorách. Chrání podklady choulostivé na vlhko, jako např. sádrové omítky, vláknité sádrové desky, potěry ze síranu vápenatého, před provlhnutím. Výrobek weber.tec 822 lze použít také na betonu, cementových potěrech, cementových a PVC omítkách, minerálních stěrkách a staré dlažbě. Tekutá těsnicí fólie se skvěle hodí pro těsnicí práce na stěnách a podlahách v koupelnách, sprchách a v jiných prostorách, kde působí vlhko – třída namáhání A (stěna) a A0.

Definice výrobku

Vysoce pružná tekutá těsnicí fólie připravená k okamžitému použití pro vytváření parotěsných povrchů v oblasti stěn a podlah.

barva

Světle šedá nebo starorůžová.

Číslo výrobku

SAB 822

Spotřeba

 • tl. 0,5 mm cca 1,2 kg/m2.

Balení

 • Ve 24 kg PVC vědrech.
 • Paletizace 24 věder.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklady musí být dostatečně pevné, nosné, čisté, tvarově stabilní a bez látek, které snižují přilnavost. Na betonových podkladech se nesmí nacházet cementové lepidlo. Musí být zcela odstraněny zbytky olejů, tuků, vosků a konzervačních prostředků. Jako rozpouštědlo olejů a tuků doporučujeme weber.sys 894.

 • Omítky obsahující sádru, SDK desky apod. je v případě potřeby nutno nejprve mechanicky zdrsnit.
 • Savé podklady je nutno předem upravit přípravkem weber.podklad floor a nesavé, hladké podklady (v interiéru) přípravkem weber.podklad haft.

Nářadí

Štětec, malířský váleček s ovčím rounem, nerezové hladítko.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • připraven k použití,
 • krátká doba schnutí,
 • přemosťování trhlin,
 • možnost nanášení válečkem, štětcem
 • nebo hladítkem,
 • vysoce pružný (prodloužení cca 310 %),
 • certifikace společností Det Norske Veritas
 • k použití na amerických výletních lodích.

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu, chladu a bez mrazu v originálně uzavřené nádobě je materiál skladovatelný min. po dobu 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Pro oblast „sprchy zapuštěné do podlahy“ doporučujeme použití naší izolační hmoty Terizol.

 • Plochy, jež jsou ve styku s půdou, musí být odizolovány proti vzlínající vlhkosti.
 • Napojení na kovové plochy se provádí pomocí pružné reakční těsnicí pryskyřice weber.tec 827 S.
 • Při použití produktu weber.tec 822 na dřevěných podkladech doporučujeme pro odpojení použít systém izolace proti kročejovému hluku, např. systém Damtec.

Produkt je vhodný pro použití