weberdry PUR B2K

Cz.Weber

Nádoby musí být skladovány v suchých a chladných místnostech, kde mohou zůstat až 9 měsíců. Výrobek chraňte před vlhkostí a přímým slunečním zářením.

Skladovací teplota: 50–300 °C. Výrobky musí být skladovány v originálních neotevřených nádobách označených názvem výrobce, názvem výrobku, číslem šarže a štítky obsahujícími bezpečnostní opatření při nanášení.

Bezpečnostní opatření:
weberdry PUR B2K obsahuje isokyanáty. Viz informace poskytnuté výrobcem. Prostudujte bezpečnostní list.

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!

Balení

  • 20 + 20l kovových kbelících.

Vysoce flexibilní vodotěsná stěrka na bázi polyuretanové pryskyřice, zušlechtěna čistým bitumenem.

Definice výrobku

weberdry PUR B2K je 2 složková, rychleschnoucí, za studena nanášená, vysoce trvanlivá, elastická bitumenová membrána s přídavkem polyuretanu, používaná pro dlouhodobou hydroizolaci. weberdry PUR B2K je na bázi čistých elastomerních hydrofobních polyurethanových pryskyřic, a je rozšířen o chemicky polymerizovaný čistý bitumen, výsledkem čehož je výborná odolnost vůči mechanickým, chemickým, tepelným a přírodním vlivům. Vytvrzuje se reakcí (spojením) dvou složek.

Výrobek je určen pouze pro profesionální uživatele.

Použití

  • Hydroizolace základů
  • Hydroizolace opěrných zdí
  • Hydroizolace pod dlaždice v koupelnách, terasách, střechách atd.
  • Hydroizolace střech s obrácenou izolací
  • Hydroizolace asfaltových pásů a membrán EDPM atd.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Barevné odstíny

  • černá barva

Číslo výrobku

SAZ 555

Spotřeba

1,2–2,0 l/m2 ve dvou až třech vrstvách.

Tento údaj platí pro nanášení válečkem na hladký povrch při optimálních podmínkách. Spotřebu ovlivňují různé faktory, například poréznost povrchu, teplota a metoda nanášení. Uvedená spotřeba je založena na praktických zkušenostech s válečkem na hladkém povrchu v optimálních podmínkách. Faktory jako poréznost povrchu, teplota, vlhkost, způsob nanášení a povrchová úprava ovlivňují celkovou spotřebu.

Návody a videa

Související produkty weberdry PUR B2K: