weberdry PUR B2K

Cz.Weber

Vysoce flexibilní vodotěsná stěrka na bázi polyuretanové pryskyřice, zušlechtěna čistým bitumenem.

Definice výrobku

weberdry PUR B2K je 2 složková, rychleschnoucí, za studena nanášená, vysoce trvanlivá, elastická bitumenová membrána s přídavkem polyuretanu, používaná pro dlouhodobou hydroizolaci. weberdry PUR B2K je na bázi čistých elastomerních hydrofobních polyurethanových pryskyřic, a je rozšířen o chemicky polymerizovaný čistý bitumen, výsledkem čehož je výborná odolnost vůči mechanickým, chemickým, tepelným a přírodním vlivům. Vytvrzuje se reakcí (spojením) dvou složek..

Použití

 • Hydroizolace základů
 • Hydroizolace opěrných zdí
 • Hydroizolace pod dlaždice v koupelnách, terasách, střechách atd.
 • Hydroizolace střech s obrácenou izolací
 • Hydroizolace asfaltových pásů a membrán EDPM atd.

Barevné odstíny

 • černá barva

Číslo výrobku

SAZ 555

Spotřeba

1,2–2,0 l/m2 ve dvou až třech vrstvách.

Tento údaj platí pro nanášení válečkem na hladký povrch při optimálních podmínkách. Spotřebu ovlivňují různé faktory, například poréznost povrchu, teplota a metoda nanášení. Uvedená spotřeba je založena na praktických zkušenostech s válečkem na hladkém povrchu v optimálních podmínkách. Faktory jako poréznost povrchu, teplota, vlhkost, způsob nanášení a povrchová úprava ovlivňují celkovou spotřebu.

Nádoby musí být skladovány v suchých a chladných místnostech, kde mohou zůstat až 9 měsíců. Výrobek chraňte před vlhkostí a přímým slunečním zářením.

Skladovací teplota: 50–300 °C. Výrobky musí být skladovány v originálních neotevřených nádobách označených názvem výrobce, názvem výrobku, číslem šarže a štítky obsahujícími bezpečnostní opatření při nanášení.

Bezpečnostní opatření:
weberdry PUR B2K obsahuje isokyanáty. Viz informace poskytnuté výrobcem. Prostudujte bezpečnostní list.

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!

Balení

 • 20 + 20l kovových kbelících.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Pečlivá příprava podkladu je důležitá pro optimální povrchovou úpravu a trvanlivost. Podklad musí být čistý, nepoškozený a zbavený všech nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost podkladového nátěru. Max. obsah vlhkosti nesmí překročit 5 %. Minimální pevnost podkladu v tlaku musí dosahovat 25 MPa (N/mm2), minimální kohezní pevnost musí být 1,5 MPa (N/mm2). Staré nátěry, nečistoty, organické látky a prach musí být odstraněny za použití brousicího stroje. Kontaminace olejem nebo tukem musí být úplně vyčištěna. Případné povrchové nerovnosti je třeba vyhladit. Všechny uvolněné kousky povrchu a brusný prach musí být důkladně odstraněny.

Oprava trhlin:
Doporučujeme ošetřit statické trhliny v podkladu širší než 0,2 mm pomocí injektážní pryskyřice. Trhlina musí být otevřena ve tvaru V pomocí diamantové kotoučové pily. Poté seřízněte pravoúhle k prasklině ve vzdálenosti 15–20 cm a vložte dovnitř vyztužující kovové čepele. Nalijte pryskyřici do trhliny až do nasycení..

Nářadí

El. míchadlo nebo vrtačka s míchacím nástavcem a regulací otáček, případně volnospádná míchačka, zednická lžíce, omítkářská lať, vodováha, nádoba na míchání omítky, vědro na vodu.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • jednoduché nanášení
 • po nanesení vytváří bezespárový povlak bez spojů a trhlin
 • odolný vůči vodě a mrazu
 • odolnost vůči kořenům
 • rychleschnoucí
 • poskytuje vynikající přemostění trhlin
 • extrémně flexibilní membrána
  po zaschnutí
 • vykazuje vynikající tepelnou odolnost
 • zachovává mechanické vlastnosti v teplotním rozsahu -30 °C až + 90 °C
 • poskytuje vynikající přilnavost k mnoha povrchům
 • po povrchu, na kterém je nanesen vodotěsný povlak, lze chodit
 • odolný proti čisticím prostředkům, olejům, slané vodě a domácím chemikáliím
 • při mechanickém poškození, lze snadno na místě opravit za několik minut
 • během nanášení není třeba používat otevřený plamen (hořák)
 • směšovací poměr 1 : 1 objemově

Poznámky

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5 °C až +30 °C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití