weberchem kotva

Novinka
Cz.Weber

Chemická kotva určená k upevňování kovovových profilů do stavebních materiálů

Definice výrobku

Polyesterová chemická kotva bez obsahu styrenu.

Použití

Ke kotvení závitových tyčí, objímek, armovacích tyčí a dalších kovových profilů do soudržných stavebních materiálů, cihla, beton, kámen.

Barva

Šedá.

Spotřeba

Průměr Sítko - rozměr (mm) Dutý materiál / počet aplikací Díra - rozměr (mm) Plný materiál / počet aplikací
M 8 13 x 85 32 10 x 20 109
M 10 13 x 85 32 12 x 90 67
M 12 13 x 85 32 14 x 110 40
M 16 13 x 85 17 18 x 125 21

 

Balení

  • PE kartuš 300 ml

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Aplikace

Z vyvrtaného otvoru odstraňte zbytky prachu, z kartuše odšroubujte krycí víčko, našroubujte aplikační směšovač a vložte do nanášecí pistole. Prvních cca 10 cm vytlačené chemické malty nepoužívejte – dokonalé promíchání poznáte jednotnou šedou barvou. Otvor naplňte do poloviny hloubky /u dutých materiálů nejprve vložte sítko a vyplňte ho celé otáčivým pohybem vložte kotvený prvek do konečné polohy – v závislosti na teplotě lze po omezenou dobu se spojem částečně manipulovat.

Nářadí:

aplikační pistole

Čištění:

Při potřísnění povrchu či nástrojů ihned očistěte.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • Jednoduchá aplikace
  • Vysoká mechanická pevnost
  • Nemá rozpěrnou sílu
  • Reaguje i v uzavřených prostorách
  • Aplikační teplota -10 °C až +35 °C
  • Teplotní odolnost -30 °C až +80 °C

Poznámky

Skladování

V suchých krytých skladech. Produkt nesmí být skladováním dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu záření. Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití