weberprim pierre

weber-prim-pierre.jpg

Balení

  • Plastové vědro 4kg(80 ks věder na paletě,tj.320kg)

Adhezní penetrace na zdivo z tesaného kamene

Použití

Penetrace povrchu opravovaného kamene nebo spár mezi jednotlivými kameny.

Definice výrobku

Penetrační nátěr pro opravu kamenů. Používá se před nanášením reprofilační malty webercit repar.

Barva

Bílá tekutina

Číslo výrobku

SAB 853

Spotřeba

  • 200 – 300 g/m2 v závislosti na nasákavosti a nerovnosti podkladu.
  • Faktory jako poréznost povrchu, teplota, vlhkost, způsob nanášení a povrchová úprava ovlivňují celkovou spotřebu.

weberprim pierre related products