webercit repar

weber-cit-repar.jpg

Malta ze vzdušného vápna na opravy a spárování přírodního kamene

Použití

Opravy tesaného kamene ve slabé i silné vrstvě. Spárování zdiva z tesaného kamene spojovaného maltou na bázi hydraulických pojiv nebo imitace profilovaného spárování. Oprava spár, na bázi hydraulických pojiv – poškozené imitace profilovaného spárování.

Definice výrobku

Suchá minerální maltová směs. Probarvená hmota vhodná ke spárování nebo opravám kamene.

Barva

Barevné odstíny pro webercit repar

Číslo výrobku

SAZ 852

Spotřeba

 • 17 – 19 kg/1 cm/m2.
 • spotřeba vody: cca 4,5 – 5,0 lt/25 kg.

Balení

 • Ve 25 kg papírových obalech, 48 ks – 1 200 kg/pale

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodným podkladem jsou měkké a jemnozrnné kameny (pískovec, opuka, vápenec atp.).

 • Teplota pro aplikaci: +5 °C až +30 °C.
 • Aplikaci neprovádějte na zmrzlý nebo rozmrzající podklad nebo při očekávaných mrazech.
 • Aplikaci neprovádějte na přímém slunci nebo za deště.
 • Kámen určený k opravě musí být čistý, pevný a zdrsněný.
  – odstraňte poškozené části a části, které se drolí nebo které zní dutě, až na zdravé jádro.
  – oškrábejte, očistěte nebo jinak odstraňte špínu nebo nátěr následně zpevněte povrch kamene.
  – zarovnejte případné nerovnosti a začistěte kámen tak, aby měl rovné a čisté hrany alespoň do hloubky 0,5 cm.

Štětcem, kartáčem nebo válečkem naneste připravenou podkladovou vrstvu weberprim pierre tak, aby neodkapávala, a nechte 1 – 1,5 hodiny schnout (na dotyk musí být suchá).

Podmínky pro zpracování

Teplota pro aplikaci: +5 °C až +30 °C.

Nářadí

Špachtle, zednická lžíce, ocelové hladítko, elektrické míchadlo nebo míchačka, vědro, štětka, škrabák s břity nebo trny, pilka, mřížový škrabák, dláto, perlice. Doplňky: mosazné hřeby, mosazný drát, barvicí pigmenty.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • pružná malta na bázi vzdušného vápna
 • opracovává se jako přírodní kámen
 • vzhled a barevnost imitují vybrané druhy kamene
 • pro vrstvy 5 – 50 mm

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

webercit repar je kompatibilní s minerálními pigmenty, před aplikací ověřte přesný odstín kamene a v případě potřeby barevnost malty dolaďte. Přimíchejte sypké minerální pigmenty nebo zvolte weber.cit repar se stejnou tvrdostí. V každém případě proveďte předem zkoušku. Do směsi, která začíná tuhnout, nepřidávejte vodu. Směs znovu nemíchejte. Používejte nerezové nářadí. Nářadí a podklad omyjte vodou. Respektujte původní charakter tesaného kamene. Nejprve ošetřete případnou přítomnou vlhkost způsobenou kapilárním vzlínáním.

Nepoužívejte jako omítku nebo na opravy velkých ploch. Nenanášejte na: chladný kámen, omítky na bázi hydraulických pojiv, zděné prvky nebo beton podlahy. Na opravy soch, říms, lišt a plastik raději použijte weber.cit restauro při tloušťkách nad 50 mm, raději vyměňte kámen.

Produkt je vhodný pro použití