weberrep R4 duo

Novinka
package_weber-rep-r4-duo.jpg

univerzální vysprávková malta na beton

Použití

Weberrep R4 duo je kombinovaný produkt, který lze použít jako reprofilační maltu, resp. náhradu betonu k opravě betonových podkladů, a zároveň k vyrovnávání a vyhlazování betonových podkladů, resp. jako jemnou stěrku na opravené betonové plochy. Maltu lze použít i pro spádové tmelení do tloušťky 50 mm, např. na konzolových balkonových deskách. Společně s výrobkem webertec elastic 772, splňuje produkt požadavky normy EN 1504-3.

Definice výrobku

Vysprávková malta na beton, modifikovaná plasty. Pro velké vrstvy i jemné vyhlazen

Barevné odstíny

betonově šedá

Číslo výrobku

SAB 156

Spotřeba

 • weberrep R4 duo: cca 1,9 kg/m2/(1 mm vrstvy)
 • spotřeba vody: max. 2,9 l/20 kg (1 pytel)

Balení

 • Ve 20kg papírových obalech, 48 ks na paletě.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Příprava podkladu

Jako náhrada betonu:

 • Čistý podklad, bez námrazy, savý, nosný, drsný a bez jakýchkoliv částic, které by bránily nebo omezovaly přilnutí.
 • Povrchová pevnost v tahu podkladu > 1,5 N/mm'.
 • Vhodnými metodami pro přípravu je frézování a následné otryskání.
 • Chraňte výztuž nátěrem weber.rep ochrana před korozí.
 • Po vytvrzení protikorozní vrstvy (40min.) kompletní betonovou plochu/místo vylomení dobře namočte a nechte zaschnout do matně vlhké vrstvy, zabraňte tvoření kaluží.

Jako jemná betonová stěrka:

 • Čistý podklad, bez námrazy, savý, nosný, drsný a bez jakýchkoliv částic a nečistot, které by bránily přilnutí.
 • Povrchová pevnost v tahu podkladu > 1,3 N/mm'.
 • Betonový povrch několikrát dobře navlhčete.

Podmínky pro zpracování

 • Chraňte položenou plochu před příliš rychlým vysycháním, silným působením tepla a průvanem. Betonovou náhradu udržujte minimálně 3 dny ve vlhku nebo ji nechte zakrytou. Chraňte před mrazem.
 • V čerstvém stavu se na produkt nesmí stříkat voda.
 • Všechny uváděné vlastnosti se vztahují na teplotu +20°C bez průvanu a relativnívlhkost vzduchu cca 60 %.

Nářadí

Špachtle, lžíce, hladítko.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • opravná malta a jemná stěrka v jednom
 • pro tloušťky vrstvy do 50mm
 • k vyrovnávání, vyhlazování na betonových podkladech
 • náhrada betonu k opravě betonových podkladů
 • vysoká mechanická pevnost
 • pro interiéry i exteriéry
 • velmi dobrá zpracovatelnost
 • dlouhá trvanlivost
 • nesmršťuje se, nízké vnitřní napětí
 • jemnozrnná
 • propustná pro vodní páry

Poznámky

Skladování

9 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých, krytých skladech, v teplotách +5°C až +30°C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití