webertec 944 flex

Novinka
Cz.Weber

1komponentní pružná polyuretanová  injektážní pryskyřice

Definice výrobku

webertec 944 flex je velice kvalitní jednosložková polyuretanová injektážní pryskyřice navržená k zastavení úniků vody, průsaků v pracovních a dilatačních spárách betonových konstrukcích a podzemních stavbách (tunely, podchody). Neobsahuje rozpouštědla a ftaláty. Díky její velmi nízké viskozitě je schopna dostat se snadno i do vzdálenějších prasklin a trhlinek v betonové konstrukci. Zamezí únikům vody v betonu, zdivu a kanalizacích, kde může nastat pohyb,
a rovněž vytvoří clonovou injektáž v tunelech, betonu, zdivu v kanalizačních stěnách.

Aplikace

Důkladně protřepejte webertec 944 flex ACC před použitím a nalijte požadované množství (2 % až 10 %) do webertec 944 flex. Různé reakční doby je možné docílit úpravou procenta webertec 944 flex ACC. Vmíchejte urychlovač do pryskyřice a chraňte proti vlhkosti a dešti. Zabráníte tak nežádoucí předčasné reakci. Po smíchání pryskyřice s urychlovačem aplikujte injektážní směs co nejdříve, nejpozději do 4 dnů. Do stavebních konstrukcí se aplikuje pomocí speciálních injektážních zařízení (čerpadla, hadice, pakry, injektážní hadice pojistného injektážního systému).

Barevné odstíny

Modrá tekutina

Číslo výrobku

SAB 944

Spotřeba

Konkrétní spotřebu  pro vaši stavbu si vyžádejte u našich technických poradců.

  • webertec 944 flex je balen do 20kg kovových nádob.
  • 944flex ACC je zabalen do 2kg plastových kanystrů.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Nářadí

Injektážní stroj 4,5 VP Dittmann.

Čištění

Stroj, nádoby a nářadí se ihned po použití, nejpozději do 1 hod. musí očistit roztokem weber.sys 992.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • jednosložková
  • polymeruje za přítomnosti vody nebo vlhkosti
  • velmi nízká viskozita
  • flexibilní, hydrofobní  vytvrzený polyuretan je pružný, nesmršťuje se a vykazuje dobrou chemickou odolnost
  • vodotěsná s uzavřenými póry
  • vytvrzený polyuretan je neškodný pro životní prostředí a odolný proti biologickým útokům
  • WQA certifikát pitné vody

Poznámky

Skladování

webertec 944 flex je citlivý na vlhkost a měl by být skladován na suchém místě při teplotě mezi + 5 °C a + 30 °C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití