webertec 944 flex

Novinka
Cz.Weber

1komponentní pružná polyuretanová  injektážní pryskyřice

Definice výrobku

webertec 944 flex je velice kvalitní jednosložková polyuretanová injektážní pryskyřice navržená k zastavení úniků vody, průsaků v pracovních a dilatačních spárách betonových konstrukcích a podzemních stavbách (tunely, podchody). Neobsahuje rozpouštědla a ftaláty. Díky její velmi nízké viskozitě je schopna dostat se snadno i do vzdálenějších prasklin a trhlinek v betonové konstrukci. Zamezí únikům vody v betonu, zdivu a kanalizacích, kde může nastat pohyb,
a rovněž vytvoří clonovou injektáž v tunelech, betonu, zdivu v kanalizačních stěnách.

Aplikace

Důkladně protřepejte webertec 944 flex ACC před použitím a nalijte požadované množství (2 % až 10 %) do webertec 944 flex. Různé reakční doby je možné docílit úpravou procenta webertec 944 flex ACC. Vmíchejte urychlovač do pryskyřice a chraňte proti vlhkosti a dešti. Zabráníte tak nežádoucí předčasné reakci. Po smíchání pryskyřice s urychlovačem aplikujte injektážní směs co nejdříve, nejpozději do 4 dnů. Do stavebních konstrukcí se aplikuje pomocí speciálních injektážních zařízení (čerpadla, hadice, pakry, injektážní hadice pojistného injektážního systému).

Barevné odstíny

Modrá tekutina

Číslo výrobku

Spotřeba

Konkrétní spotřebu  pro vaši stavbu si vyžádejte u našich technických poradců.

  • webertec 944 flex je balen do 20kg kovových nádob.
  • 944flex ACC je zabalen do 2kg plastových kanystrů.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Nářadí

Injektážní stroj 4,5 VP Dittmann.

Čištění

Stroj, nádoby a nářadí se ihned po použití, nejpozději do 1 hod. musí očistit roztokem weber.sys 992.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • jednosložková
  • polymeruje za přítomnosti vody nebo vlhkosti
  • velmi nízká viskozita
  • flexibilní, hydrofobní  vytvrzený polyuretan je pružný, nesmršťuje se a vykazuje dobrou chemickou odolnost
  • vodotěsná s uzavřenými póry
  • vytvrzený polyuretan je neškodný pro životní prostředí a odolný proti biologickým útokům
  • WQA certifikát pitné vody

Poznámky

Skladování

webertec 944 flex je citlivý na vlhkost a měl by být skladován na suchém místě při teplotě mezi + 5 °C a + 30 °C.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití