webersan thermo

Cz.Weber

sanační omítka s tepelně-izolačními a protiplísňovými vlastnostmi

Definice výrobku

Suchá omítková směs k sanaci vlhkého a solemi zatíženého zdiva, lehčená s tepelně izolačními a protiplísňovými vlastnostmi.

Použití

Používá se k opravě vlhkostí a solemi zatíženého zdiva. Je možné jej aplikovat jak z vnější tak z vnitřní strany zděné konstrukce. Je vhodný k opravě historických objektů, kostelů, usedlostí, starých domů.

Složení

Vápno, portl. cement, křemenné písky, vylehčující přísady.

Barevné odstíny

Přírodné bílá.

Číslo výrobku

  • SAZ 862

Spotřeba

18 kg/30 mm/m2

Balení

  • Papírové pytle 15 kg.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Povrchové úpravy

Vyhlazovací stěrky:
Používejte vyhlazovací stěrky určené pro sanační omítky, jako např. webersan 600, weberdur štuk trass, dle našeho technického listu. Ty je nutné aplikovat alespoň 7 dní po aplikaci omítky webersan thermo. Po vyzrání omítky (min. 21 dní) je možno na uvedené vyhlazovací stěrky aplikovat prodyšné barevné nátěry, jako např. weberton silikát, Kerasil, webercal vápenný nátěr.

Barevné finální nátěry:
Používejte výhradně finální nátěry, které jsou slučitelné s výrobky pro sanaci vlhkého zdiva, jako nátěry na bázi vápna“ nebo křemičitanu draselného weberton silikát, Kerasil, webercal vápenný nátěr. Aplikace se provádí alespoň 2–3 týdny po aplikaci výrobku webersan thermo.

Poznámka

Pokud chceme aby omítka weber.an thermo fungovala jako protiplísňová (prevence napadení řasou, plísní), nesmí se na její povrch používat jiné vyhlazující či barevně a strukturálně upravující materiály. Vyhladit se může pouze s tenkou vrstvou stěrky (3 – 4 mm) vytvořené z omítky webersan thermo, do které se ale vloží armovací tkanina.

Nářadí

Zednická lžíce, el. míchadlo nebo míchačka nebo omítací stroj, vědro, stahovací lať, hladítko.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • na vlhké a zasolené zdivo
  • odolná řasám a plísním
  • neobsahuje biocodní přípravky
  • tepelně-izolující
  • velmi lehká
  • snížení tvorby kondenzátu
  • ruční aplikace i strojní nanášení
  • obsahuje armovací vlákna

Poznámky

Skladování

Při skladování v suchu v originálně uzavřené nádobě lze materiál skladovat min. 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití