Cz.Weber

Zateplovací systémy ETICS

Co je vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)?

Provedeme vás systémovými řešeními zateplení domu.

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Kromě okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění má řadu dalších ekonomických a technických výhod.

Pozor na změny!

Jakýkoliv ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu složenou z konkrétních výrobků, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální možné míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její živostnost.

Nedodržení skladby, či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt není certifikovaným systémem. Výrobce pak za něj nenese žádné záruky. 

Proto je třeba dodržovat certifikovaný postup u vybraného zateplovacího systému!

 

EKONOMICKÉ a TECHNICKÉ důvody zateplení domu

REKONSTRUKCE

 • možnost úspor 30 - 60% nákladů na vytápění
 • nižší provozní výkon topné soustavy = delší životnost
 • eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci
 • prodloužení životnosti fasády

NOVOSTAVBY

 • zateplení je návratná investice
 • instalace topného zdroje a topné soustavy s nižším výkonem (za nižší cenu)
 • zateplením můžeme zmenšit tloušťku konstrukce a získat prostor navíc
 • omezení vzniku plísní
 • větší odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • eliminace tepelných mostů

 

VYBÍREJTE Z TĚCHTO ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ DOMU

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

ETICS weber therm standard

KOMFORTNÍ ŘEŠENÍ

ETICS weber therm klasik E

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ KVALITATIVNÍ TŘÍDY A

ETICS weber therm elastik E

PRO DŘEVOSTAVBY

ETICS weber therm elastik W

S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ

ETICS weber therm flex E

S OPTIMÁLNÍ PRODYŠNOSTÍ

ETICS weber therm clima E

EXKLUZIVNÍ S BŘÍZOLITOVOU OMÍTKOU

ETICS weber therm TOP E

SE SKLENĚNÝM POVRCHEM

ETICS weber therm style

S IZOLANTEM Z FENOLICKÉ PĚNY

ETICS weber therm plus ultra

S IZOLANTEM Z POLYURETANOVĚ PĚNY

ETICS weber therm super

SE SENDVIČOVÝMI IZOLAČNÍMI DESKAMI TWINNER

ETICS weber therm TWINNER

S KERAMICKÝM OBKLADEM

ETICS weber therm keramik

S IZOLAČNÍMI DESKAMI FRONT ROCK MAX E

ETICS weber therm combi E mineral

DO NÍZKÝCH TEPLOT

ETICS weber therm elastik Z

KDYŽ ZAČNE MRZNOUT

ETICS weber therm -7

ETICS weber therm standard

 • systém s národním certifikátem
 • vhodný pro rodinné a bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít izolant z EPS i MW
 • výhodný poměr kvalita/cena
 • dlouhá životnost

 

ETICS weber therm standard 

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu

ETICS weber therm standard mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm klasik E

 • systém s Evropským technickým posouzením
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít izolant z EPS i MW
 • výhodný poměr kvalita/cena
 • dobrá propustnost pro vodní páry (pří verzi s izolantem z minerálních vláken a omítkou weberpas extraClean, weberpas silikát)

ETICS weber therm klasik E 

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu

ETICS weber therm klasik E mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm elastik E

 • systém s Evropským technickým posouzením
 • systém splňuje požadavky kvalitativní třídy A podle TP CZB 01-2015
 • optimální pro panelové a montované stavby
 • vhodný pro novostavby i rekonstrukce bytových domů
 • možno použít izolant z EPS i MW
 • dlouhá životnost

ETICS weber therm elastik E

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu

ETICS weber therm elastik E mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm elastik W

 • systém s národním certifikátem
 • vhodný pro dřevěné rodinné domy, bytové domy i průmyslové budovy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • dlouhá životnost
 • vysoké užitné hodnoty použitých materiálů

ETICS weber therm elastik W

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu

ETICS weber therm elastik W mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm flex E

 • systém s Evropským technickým posouzením
 • vysoká rychlost montáže
 • pastózní lepicí i stěrková hmota připravena k přímému použití
 • minimální technologické přestávky
 • pro novostavby i dodatečné zateplení

ETICS weber therm flex E

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu

ETICS weber therm flex E mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm clima E

 • systém s Evropským technickým posouzením
 • nejvyšší prodyšnost u systému s pěnovým polystyrenem
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít desky EPS i MW
 • výhodný poměr kvalita/cena
 • vysoká propustnost pro vodní páry (při verzi s izolantem z minerálních vláken a omítkou weberpas extraClean, weberpas silikát)

ETICS weber therm clima E

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití speciálních izolačních desek z fasádního polystyrenu

ETICS weber therm clima E mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm TOP E

 • systém s Evropským technickým posouzením
 • povrchová úprava tenkovrstvou i silnovrstvou minerální škrábanou omítkou
 • vysoká mechanická odolnost a dlouhá životnost silnovrstvé škrábané omítky
 • možno použít desky EPS i MW
 • vysoká propustnost pro vodní páry minerální škrábané omítky
 • vhodný pro rekonstrukce dobových staveb s fasádami s minerální škrábanou omítkou
 • vhodný pro novostavby

ETICS weber therm TOP E

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu

ETICS weber therm TOP E mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm style

 • NOVINKA na trhu
 • systém s národním certifikátem
 • povrchová úprava barevným bezpečnostním sklem
 • kombinace barevného skla a tenkovrstvé omítky
 • možno použít desky EPS i MW
 • dlouhá životnost

ETICS weber therm style

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s obkladem z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla SGG EMALIT EVOLUTION HTS s izolantem z pěnového fasádního polystyrénu EPS F 

ETICS weber therm style mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s obkladem z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla SGG EMALIT EVOLUTION HTS s izolantem z desek a lamel z minerální vlny MW

ETICS weber therm plus ultra

 • systém s Evropským technickým posouzením dle ETAG 004
 • fenolické izolační desky mají součinitel tepelné vodivosti o 48% nižší než EPS
 • ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy
 • ideální pro zateplení, kde potřebujeme maximální úsporu podlahové plochy (lodžie, balkóny)
 • vlivem tenčího zateplovacího systému získáme vyšší podlahovou plochu při stejné půdorysné ploše stavby

 

 • vhodný na rodinné i bytové domy
 • vhodný na rekonstrukce i novostavby
 • vlivem tenčího izolantu je jednodušší a levnější napojení zateplení a střechy
 • levnější konstrukce parapetů

ETICS weber therm plus ultra

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití fenolických izolačních desek

 

ETICS weber therm super

 • nejlepší tepelně izolační vlastnosti
 • vhodný pro pasivní a nízkoenergetické domy
 • díky malé tloušťce izolace můžete mít větší obytný prostor

 

 • nejlepší tepelně izolační vlastnosti
 • vhodný pro pasivní a nízkoenergetické domy
 • díky malé tloušťce izolace můžete mít větší obytný prostor

ETICS weber therm super

Vnější tepelně izolační kompozitní systém zateplení S VYSOCE EFEKTIVNÍM IZOLANTEM Z POLYURETANOVĚ PĚNY. 

 

ETICS weber therm twinner

 • zateplovací systém s novými sendvičovými izolačními deskami twinner
 • výborné tepelně izolační vlastnosti desky twinner
 • třída reakce na oheň samotného izolantu B-s1, d0
 • zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 73 08 10 bez požárně dělících pásů
 • jednoduchá montáž
 • desky twinner se mohou montovat na přímém slunci
 • vhodné pro novostavby i dodatečné zateplení

ETICS weber therm twinner

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití sendvičově uspořádané izolační desky, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace EPS GreyWall s krycí vrstvou z MW tvořenou izolační deskou TF PROFI konstantní tloušťky 30 mm.

ETICS weber therm keramik

 • systém s národním certifikátem
 • vhodný pro rodinné domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít desky EPS i MW
 • výhodný poměr kvalita/cena
 • dlouhá životnost

ETICS weber therm keramik

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu.

ETICS weber therm keramik mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm combi E mineral

 • systém s Evropským technickým posouzením
 • systém s novými izolačními deskami Frontrock Super
 • vysoká propustnost pro vodní páru
 • jednoduchá montáž
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení

ETICS weber therm combi E mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití dvouvrstvých izolačních desek z minerální vlny Frontrock Super. 

ETICS weber therm elastik Z

 • systém s národním certifikátem
 • vhodný pro chladné období
 • aplikace lepící a stěrkové hmoty webertherm elastik Z od + 1°C
 • prodloužení stavební sezóny
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít izolant z EPS i MW

ETICS weber therm elastik Z

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu.

ETICS weber therm elastik Z mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm mínus 7

 • systém s národním certifikátem
 • systém s Evropským technickým posouzením dle ETAG 004
 • vhodný pro chladné období
 • pro lepení izolačních desek od 0°C do + 10°C
 • pro vytváření základní vrstvy - 7°C do + 10°C
 • prodloužení stavební sezóny
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít desky EPS i MW

ETICS weber therm mínus 7

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu.

ETICS weber therm mínus 7 mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

Prodejny našich partnerů pokrývají území celé České republiky.
Pokud chcete zjistit kontakt na nejbližšího prodejce nebo pomoci s kalkulací, volejte naši informační linku: 226 292 223