Cz.Weber

Zateplovací systémy ETICS

Co je vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)?

Provedeme vás systémovými řešeními zateplení domu.

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Kromě okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění má řadu dalších ekonomických a technických výhod.

Pozor na změny!

Jakýkoliv ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu složenou z konkrétních výrobků, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální možné míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její živostnost.

Nedodržení skladby, či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt není certifikovaným systémem. Výrobce pak za něj nenese žádné záruky. 

Proto je třeba dodržovat certifikovaný postup u vybraného zateplovacího systému!

 

EKONOMICKÉ a TECHNICKÉ důvody zateplení domu

REKONSTRUKCE

 • možnost úspor 30 - 60% nákladů na vytápění
 • nižší provozní výkon topné soustavy = delší životnost
 • eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci
 • prodloužení životnosti fasády

NOVOSTAVBY

 • zateplení je návratná investice
 • instalace topného zdroje a topné soustavy s nižším výkonem (za nižší cenu)
 • zateplením můžeme zmenšit tloušťku konstrukce a získat prostor navíc
 • omezení vzniku plísní
 • větší odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • eliminace tepelných mostů

 

VYBÍREJTE Z TĚCHTO ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ DOMU

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

ETICS weber therm standard

KOMFORTNÍ ŘEŠENÍ

ETICS weber therm klasik E

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ KVALITATIVNÍ TŘÍDY A

ETICS weber therm elastik E

PRO DŘEVOSTAVBY

ETICS weber therm elastik W

S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ

ETICS weber therm flex E

S OPTIMÁLNÍ PRODYŠNOSTÍ

ETICS weber therm clima E

EXKLUZIVNÍ S BŘÍZOLITOVOU OMÍTKOU

ETICS weber therm TOP E

SE SKLENĚNÝM POVRCHEM

ETICS weber therm style

S IZOLANTEM Z FENOLICKÉ PĚNY

ETICS weber therm plus ultra

SE SENDVIČOVÝMI IZOLAČNÍMI DESKAMI TWINNER

ETICS weber therm TWINNER

S KERAMICKÝM OBKLADEM

ETICS weber therm keramik

S IZOLAČNÍMI DESKAMI FRONT ROCK MAX E

ETICS weber therm combi E mineral

DO NÍZKÝCH TEPLOT

ETICS weber therm elastik Z

KDYŽ ZAČNE MRZNOUT

ETICS weber therm -7

VNITŘNÍ ZATEPLENÍ

weber therm IN

ETICS weber therm standard

 • systém s národním certifikátem
 • vhodný pro rodinné a bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít izolant z EPS i MW
 • výhodný poměr kvalita/cena
 • dlouhá životnost

 

ETICS weber therm standard 

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu

ETICS weber therm standard mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm klasik E

 • systém s Evropským technickým posouzením
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít izolant z EPS i MW
 • výhodný poměr kvalita/cena
 • dobrá propustnost pro vodní páry (pří verzi s izolantem z minerálních vláken a omítkou weberpas extraClean, weberpas silikát)

ETICS weber therm klasik E 

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu

ETICS weber therm klasik E mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm elastik E

 • systém s Evropským technickým posouzením
 • systém splňuje požadavky kvalitativní třídy A podle TP CZB 01-2015
 • optimální pro panelové a montované stavby
 • vhodný pro novostavby i rekonstrukce bytových domů
 • možno použít izolant z EPS i MW
 • dlouhá životnost

ETICS weber therm elastik E

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu

ETICS weber therm elastik E mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm elastik W

 • systém s národním certifikátem
 • vhodný pro dřevěné rodinné domy, bytové domy i průmyslové budovy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • dlouhá životnost
 • vysoké užitné hodnoty použitých materiálů

ETICS weber therm elastik W

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu

ETICS weber therm elastik W mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm flex E

 • systém s Evropským technickým posouzením
 • vysoká rychlost montáže
 • pastózní lepicí i stěrková hmota připravena k přímému použití
 • minimální technologické přestávky
 • pro novostavby i dodatečné zateplení

ETICS weber therm flex E

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu

ETICS weber therm flex E mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm clima E

 • systém s Evropským technickým posouzením
 • nejvyšší prodyšnost u systému s pěnovým polystyrenem
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít desky EPS i MW
 • výhodný poměr kvalita/cena
 • vysoká propustnost pro vodní páry (při verzi s izolantem z minerálních vláken a omítkou weberpas extraClean, weberpas silikát)

ETICS weber therm clima E

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití speciálních izolačních desek z fasádního polystyrenu

ETICS weber therm clima E mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm TOP E

 • systém s Evropským technickým posouzením
 • povrchová úprava tenkovrstvou i silnovrstvou minerální škrábanou omítkou
 • vysoká mechanická odolnost a dlouhá životnost silnovrstvé škrábané omítky
 • možno použít desky EPS i MW
 • vysoká propustnost pro vodní páry minerální škrábané omítky
 • vhodný pro rekonstrukce dobových staveb s fasádami s minerální škrábanou omítkou
 • vhodný pro novostavby

ETICS weber therm TOP E

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu

ETICS weber therm TOP E mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm style

 • NOVINKA na trhu
 • systém s národním certifikátem
 • povrchová úprava barevným bezpečnostním sklem
 • kombinace barevného skla a tenkovrstvé omítky
 • možno použít desky EPS i MW
 • dlouhá životnost

ETICS weber therm style

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s obkladem z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla SGG EMALIT EVOLUTION HTS s izolantem z pěnového fasádního polystyrénu EPS F 

ETICS weber therm style mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s obkladem z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla SGG EMALIT EVOLUTION HTS s izolantem z desek a lamel z minerální vlny MW

ETICS weber therm plus ultra

 • systém s Evropským technickým posouzením dle ETAG 004
 • fenolické izolační desky mají součinitel tepelné vodivosti o 48% nižší než EPS
 • ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy
 • ideální pro zateplení, kde potřebujeme maximální úsporu podlahové plochy (lodžie, balkóny)
 • vlivem tenčího zateplovacího systému získáme vyšší podlahovou plochu při stejné půdorysné ploše stavby

 

 • vhodný na rodinné i bytové domy
 • vhodný na rekonstrukce i novostavby
 • vlivem tenčího izolantu je jednodušší a levnější napojení zateplení a střechy
 • levnější konstrukce parapetů

ETICS weber therm plus ultra

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití fenolických izolačních desek

 

ETICS weber therm twinner

 • zateplovací systém s novými sendvičovými izolačními deskami twinner
 • výborné tepelně izolační vlastnosti desky twinner
 • třída reakce na oheň samotného izolantu B-s1, d0
 • zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 73 08 10 bez požárně dělících pásů
 • jednoduchá montáž
 • desky twinner se mohou montovat na přímém slunci
 • vhodné pro novostavby i dodatečné zateplení

ETICS weber therm twinner

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití sendvičově uspořádané izolační desky, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace EPS GreyWall s krycí vrstvou z MW tvořenou izolační deskou TF PROFI konstantní tloušťky 30 mm.

ETICS weber therm keramik

 • systém s národním certifikátem
 • vhodný pro rodinné domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít desky EPS i MW
 • výhodný poměr kvalita/cena
 • dlouhá životnost

ETICS weber therm keramik

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu.

ETICS weber therm keramik mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm combi E mineral

 • systém s Evropským technickým posouzením
 • systém s novými izolačními deskami Frontrock MAX E
 • vysoká propustnost pro vodní páru
 • jednoduchá montáž
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení

ETICS weber therm combi E mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití dvouvrstvých izolačních desek z minerální vlny Frontrock MAX E. 

ETICS weber therm elastik Z

 • systém s národním certifikátem
 • vhodný pro chladné období
 • aplikace lepící a stěrkové hmoty webertherm elastik Z od + 1°C
 • prodloužení stavební sezóny
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít izolant z EPS i MW

ETICS weber therm elastik Z

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu.

ETICS weber therm elastik Z mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

ETICS weber therm mínus 7

 • systém s národním certifikátem
 • systém s Evropským technickým posouzením dle ETAG 004
 • vhodný pro chladné období
 • pro lepení izolačních desek od 0°C do + 10°C
 • pro vytváření základní vrstvy - 7°C do + 10°C
 • prodloužení stavební sezóny
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít desky EPS i MW

ETICS weber therm mínus 7

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu.

ETICS weber therm mínus 7 mineral

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek a lamel z minerální vlny.

weber therm IN

 • pro dodatečné vnitřní zateplení budov
 • pro stavby s historicky cennou fasádou kde nelze použít ETICS
 • vnitřní zateplení bez nutnosti použití parotěsné zábrany
 • vysoká paropropustnost
 • nehořlavost zateplovacího systému
 • systém je jednoduše recyklovatelný

weber therm IN

Vnitřní tepelně izolační systém za použití minerálních vápenokřemičitých izolačníchizolačních desek Multipor.

Prodejny našich partnerů pokrývají území celé České republiky.
Pokud chcete zjistit kontakt na nejbližšího prodejce nebo pomoci s kalkulací, volejte naši informační linku: 226 292 223