ETICS weber therm clima E mineral

Cz.Weber

Inovační, vysoce aktivně prodyšný, vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití desek nebo lamel z minerální vlny. Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky webermin, weberpas silikát, weberpas silikon, weberpas extraClean, weberpas aquaBalance, weberpas extraClean active.

POUŽITÍ

Ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

VÝBĚR BAREVNÉHO ODSTÍNU

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

 • 30 - pro omítky weberminweberpas silikátweberpas extraCleanweberpas extraClean active.
 • 25 - pro omítky weberpas silikonweberpas aquaBalance

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

SKLADBA ETICS WEBER THERM CLIMA MINERAL / E MINERAL


 

materiál značení
upevnění
webertherm elastik LZS 720
webertherm technik LZS 730
webertherm clima LZS 750
tepelná izolace

tepelná izolace MW minerální vlna – kolmé vlákno
tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 15 kPa
tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 10 kPa

dodatečné upevnění – plastové talířové hmoždinky
Weber CN8, SLD-5, SRD-5
Ejot STRU 2G, H1 eco, H4 eco
Bravoll PTH-KZ, PTH-S, PTH-EX
Rawplug TFIX-8M, TFIX-8S, TFIX-8ST-ECO
Fischer Termofix – CF8
  Termoz – CN8, CS8
Hilti HTS-M, HTR-M, SX-FV
  nastřelovací hmoždinky XI-FV
základní vrstva
weber.herm clima LZS 750
armovací tkanina
skleněná síťovina webertherm 117, R117 A101
  webertherm 131, R131 A101
podklad povrchové úpravy
weberpas podklad UNI NPU 700
weberpodklad A NPA 100
povrchová úprava
webermin
weberpas silikát
weberpas silikon
weberpas extraClean
weberpas extraClean active
weberpas aquaBalance
nátěry
weberton akrylát NFAKR
příslušenství k systému
soklové profily, vymezovací podložky, spojky, zatloukací hmoždinky
rohové profily Al, rohové profily plastové
okenní profily – ukončovací, parapetní, s okapničkou
dilatační profily
ostatní profily

PŘEHLED POVRCHOVÝCH ÚPRAV

druh zrnité rýhované
tenkovrstvé omítky    jemnozrnné    střednězrnné    hrubozrnné    střednězrnné    hrubozrnné  
velikost zrna    1,5 mm    2 mm    3 mm    2 mm    3 mm  
webermin  OM115Z    OM120Z    OM130Z    OM120R    
weberpas silikát  OP215Z    OP220Z    OP230Z    OP220R    
weberpas silikon  OP315Z    OP320Z    OP330Z    OP320R    OP330R  
weberpas extraClean  OP715Z    OP720Z    OP730Z    OP720R    
weberpas aquaBalance  OP815Z    OP820Z    OP830Z    OP820R    OP830R  
weberpas extraClean active  OP915Z    OP920Z    OP930Z    OP920R    

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemno zrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm.

Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weberpas podklad UNI v 8 základních odstínech. U povrchové úpravy webermin lze použít weberpodklad A.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

SKLADBA SYSTÉMU

lepicí a stěrková hmota:

webertherm clima – lepicí a stěrková hmota 
Vysoce prodyšná lepicí a stěrková hmota μ = 14, na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolanty:

Desky a lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Standardní rozměry:

 • desky 1000×500 mm
 • desky 1000 × 600mm
 • lamely 1200×200 mm
 • lamely 1000×333 mm

výztužná skleněná síťovina:
Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PODLAD

Podklad vhodný pro zateplovací systém musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytku odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, bitického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro zateplovací systém nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučeuj se průměrná soudržnost podkladu nejméňě 200kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80kPa. Mezi běžné podklady zateplovacích systémů patří soudružná omítka, zdivo z cihlených bloků, beton, pórobeton.

ROVINNOST PODKLADU

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout po + 5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

 

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • systém s Evropským technickým posouzením ETA
 • nejvyšší prodyšnost u systému s pěn. polystyrenem
 • vyšší tepelné parametry než u systémů s EPS
 • vhodný pro rodinné i bytové domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít desky EPS i MW
 • výhodný poměr kvalita/cena
 • dlouhá životnost
 • vysoká propustnost pro vodní páry (při verzi s izolantem z minerálních vláken a omítkou weber.pas silikát)
 • vysoké užitné hodnoty použitých materiálů

Poznámky

BEZPEČNOST, HYGIENA PRÁCE A EKOLOGIE

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Každý zateplovací systém (ETICS) je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů,

které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně

ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Produkt je vhodný pro použití