ETICS weber therm TOP E

Cz.Weber

Přehled povrchových úprav

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemnozrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weberpas podklad UNI v 8 základních odstínech.

U povrchové úpravy webermin je lze použít weberpodklad A. Pod omítku weber.top se nepoužívá podkladní nátěr pouze se při provádění základní vrstvy přidá lepicí a stěrková hmotawebermin vytvoří se pomocí zubové stěrky vodorovné drážky, které zajišťují mechanické spojení základní vrstvy a minerální omítky webertop.

vnější tepelně izolační kompozitní systém

Definice výrobku

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek fasádního polystyrenu. Povrchová úprava zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky webermin, weberpas silikát, weberpas extraClean, weberpas silikon, weberpas aquaBalance, weberpas extraClean active a silnovrstvé minerální škrábané omítky webertop 203 a webertop 204.

Použití

Zateplovací systém (ETICS) ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Výběr barevného odstínu

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použítí tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

Související produkty ETICS weber therm TOP E: