webertop 200 aquabalance

Cz.Weber

probarvená škrábaná omítka hrubozrnná se slídou

Definice výrobku

Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční i strojní zpracování.

Použití

Omítka je určena k úpravě povrchu vnějšího kontaktního zateplovacího systému, i k úpravě tradičních jádrových omítek upravených pro břizolit nebo k renovacím starých břizolitů.

Barevné odstíny

Omítka se dodává standardně v bílém odstínu 0030 Diamant, dále také v odstínech dle vzorkovnice webertop. Omítka se nevyrábí ve slovně označených barvách v uvedené vzorkovnici.

Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 30.

Spotřeba

 • weber.top 200 aquabalance (4 mm) 25 kg/m2
 • weber.top 200 aquabalance (1 mm) 15 kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Číslo výrobku

 • webertop 200 aquabalance (4 mm) / OMMD + č. odstínu
 • webertop 200 aquabalance (1 mm) / OMMD + č. odstínu

Balení

 • Ve 30 kg papírových obalech s úpravou proti vlhkos
 • 42 ks – 1 260 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podkladem je především vhodně upravená, pevná a suchá základní vrstva vnějšího kontaktního zateplovacího systému vytvořená stěrkovou hmotou webertherm min LZS 740 upravenou do vodorovných vlnek vysokých 3 – 4 mm. Vhodnými podklady jsou také vyzrálé soudržné vápenocementové omítky weberdur 130, weberdur 137 a weberdur 140 SLK. Tmel nebo omítka musí být vyzrálé min. 1 mm omítky (tmele)/1 den přestávka.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C u bílého odstínu a pod +8 °C u barevných odstínů. Maximální teplota pro aplikaci je +26 °C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu a podobně) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm či mrazem i po několika dnech. Během aplikace omítky webertop a po dobu než se odstraní z fasády lešení, je bezpodmínečně nutné mít fasádu zakrytou ochrannými plachtami proti působení povětrnosti. V opačném případě hrozí barevné fleky na omítce způsobené nestejnoměrným vysycháním.

Nářadí

Hladítko nerezové, hladítko plastové, špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, unimixer – míchadlo k vrtačce nebo míchačka s nuceným mícháním, škrábák, cidlina, strojní omítačka.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • přírodní materiál
 • velmi vysoká životnost
 • propustný pro vodní páry
 • probarvený
 • mechanicky velmi odolný
 • samočistící
 • zpracování vyžadující zkušenosti s břizolitovými omítkami

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití