webertop 204 aquabalance

Cz.Weber

probarvená škrábaná, minerální omítka se slídou

Definice výrobku

Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro ruční a strojní zpracování .

Použití

Omítka je určena k úpravě povrchu tradičních jádrových omítek, kontaktních zateplovacích systémů, rekonstrukcí starých břizolitů.

Barevné odstíny

145 odstínů barev dle vzorníku Weber

Spotřeba

 • webertop 204 aquabalance (3 mm) 22 kg/m2 na jádrovou omítku, 24 kg/m2 na ETICS
 • webertop 203 aquabalance (1,5 mm) 16 kg/m2 na jádrovou omítku, 18 kg/m2 na ETICS

Zrnitost

Škrábaná omítka střednězrnná – velikost zrna 3,0 mm.

Balení

 • V papírových 30 Kg pytlích

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podkladem je především vhodně upravená, pevná a suchá základní vrstva zateplovacího systému, homogenní jádrová omítka, vhodně upravený suchý a soudržný starý břizolit .

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5°C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách.

Nářadí

Strojní omítačka, hladítko nerezové, hladítko plastové, špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, Unimixer - míchadlo k vrtačce nebo míchačka s nuceným mícháním, škrabák, cidlina.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • přírodní materiál
 • velmi vysoká životnost
 • propustný pro vodní páry
 • mechanicky velmi odolný
 • samočistící
 • atraktivní vzhled
 • probarvený
 • obsahuje slídu
 • zpracování vyžaduje zkušenosti s břizolitovými omítkami

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití