Jak renovovat kontaktní zateplovací systém?

Patentovaný sanační systémem Retec® 700

Ukázka poškozeného zateplovacího systému:

Ukázka poškozeného zateplovacího systému

Příprava

 • Cz.Weber

  Povrch fasády otryskat vysokotlakým mycím zařízením. Nepevné a nesoudržné části odstranit.

Aplikace

 • Cz.Weber

  Vytvořit drážky řezným kotoučem po celé fasádě vodorovně a svisle o rozměrech od 15 × 15 do 30 × 30 cm. Šířka spáry je cca 5–7 mm. Hloubka průniku do izolačního materiálu je cca 5 mm. Nosit ochranné brýle!

 • Cz.Weber

  Řezáním zjištěná nesoudržná místa odstranit. Uvolněné izolační desky nahradit. Zaprášený povrch znovu omýt.

 • Cz.Weber

  Ručně nebo strojně nanést na drážkovanou a čistou plochu fasády celoplošně 6 – 8 mm silnou vrstvu webertherm retec® 700 opravné hmoty. Opravnou hmotu upravit zubovým hladítkem 10 × 10 mm.

 • Cz.Weber

  Do ještě měkké horní třetiny opravné hmoty uložit výztužnou skleněnou síťovinou R 178. Síťovinu překládat s přesa hem min. 10 cm. Diagonální výztuhy se provedou u otvorů pro< okna a dveře. U rohů a hran přehnout o 20 cm.

 • Cz.Weber

  Připevnit 4 ks šroubovacích hmoždinek na m2 plochy, přes skleněnou síťovinu do podkladu. Kotevní délka pro běžné zdivo je 70 mm, pro pórobeton 120 mm. Opravná hmota ještě musí být otevřená – živá.

 • Cz.Weber

  Hmoždinka s vrutem musí být přesazena tak, aby výztužná skleněná síťovina byla jemně zatlačena.

 • Cz.Weber

  Bezprostředně po osazení hmoždinek je nutné zatření talířů hmoždinek opravnou hmotou webertherm retec® 700.

 • Cz.Weber

  Po úplném vyschnutí základní vrstvy se provede penetrační nátěr pod příslušnou omítku. Po cca 24 hod. vyschnutí nanést omítku weberpas a ihned strukturovat. U břizolitových omítek se musí základní vrstva vodorovně strukturovat hřebenovým hladítkem, přičemž musíme dbát na to, aby skleněná síťovina nevystupovala na povrch.

Najděte si nejbližšího prodejce nabízející materiály Weber, vybírat můžete z více než 2 000 prodejních míst.