ETICS weber therm keramik

Cz.Weber

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu a lamel z minerální vlny s kolmou orientací vláken. Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou obkladové pásky. Obkladové pásky jsou moderní povrchová úprava fasád a je architekty často navrhována.

Použití

Zateplovací systém (ETICS) ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

Výběr barevného odstínu

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou.

Obecné podmínky pro ETICS s obkladem

Na základě nových pravidel Technického a zkušebního ústavu stavebního pro posuzování ETICS s obkladem je třeba zohlednit zvýšené zatížení vlivem vlastní hmotnosti obkladových pásků na líci ETICS. Dochází ke zvýšenému smykovému namáhání izolantu a následně i lepicí hmoty, která přenáší hmotnost celého souvrství do podkladu. V závislosti na plošné hmotnosti obkladových prvků, typu použitého izolantu, a výšce objektu s ETICS weber therm keramik se staticky posoudí pouze na zatížení větrem, nebo na kombinaci zatížení větrem a zatížení smykem od vlastní hmotnosti systému.

Kotvení
Kotvení ETICS s obkladem se provádí pouze pomocí talířových šroubovacích hmoždinek s ocelovým šroubem, vždy přes skleněnou síťovinu. Kotvení ETICS weber therm keramik je třeba posoudit vždy statickým výpočtem na sání větru podle ČSN EN 1991-1-4 a v případě vyšší plošné hmotnosti obkladových prvků než 25 kg/m2 na kombinaci zatížení větrem a zatížení smykem.

Obkladové prvky
- keramické obkladové pásky
- cihelné obkladové pásky
- obkladové pásky z lehčeného betonu
- obkladové prvky z lehčeného betonu

lepicí hmota – weberxerm 862
Lepení obkladových pásků na základní vrstvu se provádí metodou oboustranného lepení. Lepicí hmota se nanáší na základní vrstvu zubovým hladítkem o velikosti zubu 6 × 6 mm, 8 × 8 mm. Na obkladový pásek se nanese zednickou lžící vrstva lepicí hmoty silná 1 – 2 mm.

spárování obkladových pásků / spárovací hmota
Keramické obkladové pásky, cihelné obkladové pásky a některé obkladové prvky z betonu nebo umělého kamene se spárují spárovací hmotou webermix 627, weberfug 872F nebo webercolor klinker.

dilatační spáry
Povrchovou úpravu z obkladových pásků je třeba rozdělit dilatačními spárami na dilatační celky. Velikosti dilatačních celků vychází z rozměrů a členění fasády a jsou určeny v projektové dokumentaci. Velikost dilatačního pole by měla být do 16 m2 s max. poměrem
4:3. Dilatační spáry se vyplní trvale pružným tmelem. Řešení dilatačních spár v obkladu je součástí projektové dokumentace.

Naše technická řešení

Související produkty ETICS weber therm keramik: