webercolor klinker

Cz.Weber

spárovací malta

Použití

  • pro interiér i exteriér
  • k povrchové úpravě spár keramických pásků a lícového zdiva
  • mrazuvzdorná
  • třída CG 2 WAr

Poptej Weber

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě. U velkých zakázek na velké plochy možno zajistit jakýkoliv odstín. 

Definice výrobku

Mrazuvzdorná spárovací cementová malta určená ke spárování fasádních keramických pásků a lícového zdiva a dlažeb z neopracovaného kamene.

Číslo výrobku

WCK

Spotřeba

5kg/m2 - dle tloušťky pásku a hloubky spár

Balení

  • V 10 kg papírových obalech, 100 ks - 1000 kg/palet

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný zbavený všech volně oddělitelných částic (jako zbytky lepidla nebo zdících malt). Doporučujeme ošetřit povrch fasádních pásků před započetím spárování ochranným nátěrem, který usnadní finální čištění spárovaných ploch.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět při teplotách pod +5°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je nutné se vyhnout přímým negativním vlivům tepla, vlhka a průvanu. Doporučujeme zaspárovanou plochu chránit před povětrnostními vlivy překrytím plachtou nebo folií. Technologická přestávka mezi lepením a spárováním fasádních pásku musí být minimálně 24 hodin.

Nářadí

Vědro, elektrické míchadlo s vřetenem, ploché nerezové hladítko a nerezová spárovací lžíce. Na dočištění molitanové hladítko.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Doporučujeme mít během práce u sebe kbelík s vodou na oplachování i čištění během práce.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • pro interiér i exteriér
  • k povrchové úpravě spár keramických pásků a lícového zdiva a spár u neopracovaných kamenných dlažeb
  • mrazuvzdorná
  • třída CG2 WAr
  • tloušťka spáry: 5 - 50 mm

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití