weberfug 872 F

Cz.Weber

rychletuhnoucí spárovací malta na přírodní kámen, kabřinec a Klinker pásky.

Použití

Ke spárovaní v interiéru i exteriéru, ve vlhkém prostředí i na místech, které jsou trvale pod vodou. Na obklady i dlažby z kameniny, slinutých dlaždic, štípané dlaždice a kabřincové obklady, betonové dlaždice, dlaždice z opracovaného kamene.

Poptej Weber

Barevné odstíny

šedá barva

Definice výrobku

Mrazuvzdorná prášková spárovací malta pro vnitřní i vnější použití, šířka spáry 3 -20 mm.

Číslo výrobku

WCF 872 F

Spotřeba

1-3 kg/m2

Balení

  • Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, pevný beze změn, zbavený všech volně oddělitelných částí např. prach a zbytky lepidla. Doporučujeme ze spár odstranit zbytky lepidel.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod + 5°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Nádoba PE, míchací zařízení, gumová stěrka, molitanové hladítko.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou. Doporučujeme mít během práce u sebe kbelík s vodou na oplachování i čištění během práce.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • možno používat na dlažby trvale uložené pod vodou 
  • pro práce v časové tísni 
  • vhodná pro dlaždice z kameniny, štípaných dlaždic, kabřince a dlaždic z opracovaného kamene 
  • třída CG1 
  • šířka spáry 3 – 20 mm

Poznámky

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití