Zateplovací systém se skleněným povrchem weber therm style Novinka

Cz.Weber

Lepení:

zateplovací systém weber therm style se lepí na podklad hmotami weberthem elastik, webertherm technik a webertherm elastik Z. Izolační desky z pěnového polystyrenu EPS se lepí lepicí hmotou nejméně ze 40 % plochy izolační desky. Skutečná plocha lepení se pro každý objekt stanoví statickým výpočtem. Izolační desky a lamely z minerální vlny MW se lepí na podklad celoplošně.

Izolační výrobek:

v zateplovacím systému weber therm style jsou použity izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 70F a EPS 100F a izolační desky a lamely z minerální vlny MW s pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 15 kPa a TR 80 kPa. Izolační desky z minerální vlny MW s pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 10 kPa nesmí být v systému použity.

Základní vrstva:
je tvořena stěrkovou hmotou webertherm elastik v tloušťce 5 až 7 mm, vyztužená skleněnou síťovinou 2× webertherm 131 nebo 1× webertherm 267.

Hmoždinky:
zateplovací systém weber therm style se kotví nejméně 8 kusy talířových šroubových hmoždinek webertherm SRD-5, vždy přes skleněnou síťovinu.

Hmota pro lepení skla:
sklo se lepí na základní vrstvu elastickou lepicí hmotou weber.therm style Klebemörtal 2K. Lepicí hmota se nanáší na základní vrstvu i na sklo celoplošně v celkové tloušče 5 až 7 mm. Před nanášením lepicí hmoty se základní vrstva opatří podkladním nátěrem weberpodklad A ředěným v poměru 1:8 s čistou vodou.

Skleněné obkladové prvky:

  • tepelně tvrzené bezpečnostní sklo SGG EMALIT EVOLUTION HST. Sklo se vyrábí v tloušťce 6 mm, plošná hmotnost je 15 kg/m² a maximální rozměr tabulí je 1600 x 2000 mm.
  • SGG EMALIT EVOLUTION HST se vyrábí ve vybraných barevných odstínech podle vzorkovnice RAL. Při výběru barevné ho odstínu skla SGG EMALIT EVOLUTION HST pro zateplovací systém
  • weber therm style s izolantem z pěnového polystyrenu (EPS) je třeba, aby koeficient světelné odrazivosti HBW (TSR) neklesl pod hranici 25.

Spárovací hmota:
trvale pružný tmel webercolor POLY

ETICS weber therm style (izolant EPS) a weber therm style mineral (izolant MW) je vnější tepelně izolační kompozitní systém s obkladem z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla SGG EMALIT EVOLUTION HTS s izolantem z pěnového fasádního polystyrénu EPS F nebo desek a lamel z minerální vlny MW.

Použití

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s kontaktně aplikovaným obkladem je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných, občanských a průmyslových budov, stávajících i novostaveb. Zateplovací systém weber therm style je určen k zateplení staveb s požární výškou h ≤ 22,5 m na základě ustanovení normy ČSN 73 0810. Šíření plamene v oblasti nadpraží a ostění otvorů zajišťují detaily, které vyhověly zkoušce podle ČSN ISO 13785-1. Na takto vyzkoušené detaily jsou vydána požárně klasifikační osvědčení (PKO).

➔ Najít prodejce 

 

Barevné odstíny

Související produkty Zateplovací systém se skleněným povrchem weber therm style: