webertherm SRD-5

Novinka
webertherm_SLD-5_01.JPG

šroubovací talířová hmoždinka s ocelovým trnem

Definice výrobku

šroubovací talířová hmoždinka s ocelovým trnem. Pouzdro hmoždinky je plastové, ocelový trn je opatřen antikorozní úpravou a plastovým nástřikem. Hmoždinka je určená pro kotvení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s izolantem z pěnového polystyrenu (EPS), minerální vlny (MW) i fenolické pěny, pro povrchovou i zapuštěnou montáž.

Použití

Pro kotvení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s izolantem z pěnového polystyrenu (EPS), minerální vlny (MW) i fenolické pěny, pro povrchovou i zapuštěnou montáž.

Vlastnosti výrobku

 • Hmoždinka: plast
 • Trn: ocel s antikorozní úpravou a plastovým nástřikem
 • Průměr hmoždinky: 8 mm
 • Průměr talířku: 60 mm
 • Kotevní hloubka:
  25 mm pro kategorie podkladu A, B, C, D
  45 mm pro kategorii podkladu E
 • Bodový tepelný most: povrchová montáž Х = 0,002 W/K
 • zapuštěná montáž Х = 0,001 W/K
 • Hmoždinky lze kombinovat s talířky: SBL 140 plus, VT 90, VT 2G

Vhodné podklady jsou:

 • Kategorie A – obyčejný beton
 • Kategorie B – plné zdivo
 • Kategorie C – duté nebo děrované zdivo
 • Kategorie D – beton s pórovitým kamenivem
 • Kategorie E – autoklávovaný pórobeton

 

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • univerzálně použitelná zatloukací hmoždinka
 • pro povrchovou montáž
 • pro všechny typy podkladů: (A,B,C,D,E)
 • nízký bodový tepelný most

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití