ETICS weber therm elastik W mineral

Novinka
Cz.Weber

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního poly styrenu. Povrchová úprava zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky weberpas akrylát, weberpas silikát, weberpas silikon, weberpas extraClean, weberpas aquaBalance, weberpas extraClean active.

POUŽITÍ

Ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí zhotovených z hoblovaných prken z měkkého dřeva, dřevo štěpkových desek OSB, dřevotřískových desek, cementotřískových desek CETRIS a sádrovláknitých desek RIGIDUR.

VÝBĚR BAREVNÉHO ODSTÍNU

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

  • 30 - pro omítky weberpas silikát, weberpas extraClean
  • 25 - pro omítky weberpas akrylát, weberpas silikon, weberpas aquaBalance

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

SKLADBA ETICS WEBER THERM ELASTIK W MINERAL

materiál značení
upevnění
webertherm technik LZS 730
webertherm flex LZS 708
tepelná izolace
tepelná izolace MW minerální vlna – kolmé vlákno
tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 15 kPa
tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 10 kPa
dodatečné upevnění – plastové talířové hmoždinky
Ejot Ejotherm STR H
Bravoll talířek TIT 60/5-20 s vrutem
Fischer Termofix 10H
základní vrstva
webertherm elastik LZS 720
armovací tkanina
skleněná síťovina R 117 A 101, weber.therm 117
  R 131 A 101, weber.therm 131
podklad povrchové úpravy
weberpas podklad UNI NPU 700
povrchová úprava
weberpas akrylát
weberpas silikát
weberpas silikon
weberpas extraClean
weberpas aquaBalance
weberpas extraClean active
příslušenství k systému
soklové profily, vymezovací podložky, spojky, zatloukací hmoždinky
rohové profily Al, rohové profily plastové
okenní profily – ukončovací, parapetní, s okapničkou
dilatační profily
ostatní profily

PŘEHLED POVRCHOVÝCH ÚPRAV

druh zrnité rýhované
tenkovrstvé omítky    jemnozrnné    střednězrnné    hrubozrnné    střednězrnné    hrubozrnné  
velikost zrna    1,5 mm    2 mm    3 mm    2 mm    3 mm  
weberpas akrylát  OM115Z    OM120Z      OM120R   OP130R
weberpas silikát  OP215Z    OP220Z    OP230Z    OP220R    
weberpas silikon  OP315Z    OP320Z    OP330Z    OP320R    OP330R  
weberpas extraClean  OP715Z    OP720Z    OP730Z    OP720R    
weberpas aquaBalance  OP815Z    OP820Z    OP830Z    OP820R    OP830R  
weberpas extraClean active  OP915Z    OP920Z    OP930Z    OP920R    

Pro povrchovou úpravu zateplovacího systému (ETICS) se nedoporučuje používat omítky s jemnozrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weberpas podklad UNI v 8 základních odstínech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

SKLADBA SYSTÉMU

Lepicí hmota:

webertherm technik / LZS730
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

webertherm flex / LZS708
Hmota na bázi disperzních pojiv.

Stěrková hmota:

webertherm elastik
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Tepelné izolanty:

  • tepelná izolace MW minerální vlna – kolmé vlákno
  • tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 15 kPa
  • tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 10 kPa

Na soklové partie staveb soklové desky z extrudovaného poly styrenu nebo soklové desky perimetr se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností.

Výztužná skleněná síťovina:

Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy odolná vůči alkalickému prostředí. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

Kotevní prvky:

Pro kotvení izolačních desek se používají plastové izolační talířky s vrutem.

Ostatní příslušenství:

K vyztužení hran, založení systému a ukončení systému se používají speciální výztužné profily, speciální soklové (zakládací) profily včetně spolek a podložek a speciální ukončovací a začišťovací profily.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5°C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot.

Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PODLAD

Podklad pro zateplovací systém je obvodový plášť dřevěných staveb zhotovený z hoblovaných prken z měkkého dřeva, dřevoštěpkových desek OSB, dřevotřískových desek, cementotřískových desek CETRIS a sádrovláknitých desek RIGIDUR. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa.

ROVINNOST PODKLADU

Pro ETICS připevněný k podkladu pomocí lepící hmoty a hmoždinek je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20 mm/m.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • systém s národním certifikátem
  • vhodný pro dřevěné rodinné domy, bytové domy i průmyslové budovy
  • pro novostavby i dodatečné zateplení
  • dlouhá životnost
  • vysoké užitné hodnoty použitých materiálů

Poznámky

BEZPEČNOST, HYGIENA PRÁCE A EKOLOGIE

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Každý ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Při montáži izolačních desek z šedého pěnového polystyrénu je třeba používat stínění sítěmi z důvodu nadměrného ohřívání izolačních desek slunečním zářením.

 

Produkt je vhodný pro použití