webertherm flex

Cz.Weber

disperzní lepicí a stěrková hmota

Poptej weber

Vyzkoušejte a rovnou objednejte u Vámi vybraného prodejce. 

Poptej Weber

Definice výrobku

Lepicí a stěrková hmota na bázi disperzních pojiv.

Použití

K lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu (EPS) a izolačních desek nebo lamel z minerální vlny (MW). V kombinaci s vhodnou skleněnou síťovinou na vytváření základní vrstvy na izolačních deskách z pěnového polystyrenu (EPS) a deskách nebo lamelách zminerální vlny (MW).

Barevné odstíny

Weber.therm flex se dodává se v 8 základních odstínech:

 • bílý(W)
 • zelený (G)
 • žlutý (L)
 • červený (R)
 • šedý (U)
 • hnědý (H),
 • modrý (M)
 • oranžový (O)

Číslo výrobku

LZS 708

Spotřeba

 • lepení izol. desek EPS 4,0 kg/m2
 • základní vrstva na deskách EPS 4,0 kg/m2

Balení

 • 25 kg vědra PVC – 24 ks/600 kg paleta.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, bez mastnot, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, beton, pórobeton. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách (nad +26 °C), během silného větru a při dešti.

Nářadí

Hladítko nerezové, hladítko nerezové zubové, špachtle, vědro, vrtačka, unimixer – míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, nástroje a nářadí se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno ihned po aplikaci stěrkové hmoty očistit konstrukce vestavěné do fasády, jako jsou okna, dveře, parapetní plechy.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • k vytváření základní vrstvy
 • k lepení izolantu
 • pastovitá konzistence
 • připraven k okamžité aplikaci
 • extrémní přilnavost k podkladu
 • maximálně pružný
 • velmi jednoduché zpracování

Poznámky

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Produkt je vhodný pro použití