ETICS weber therm standard

ETICS_weber_therm_standard_12.jpg

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu. Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky webermin, weberpas akrylát, weberpas silikát, weberpas silikon, weberpas extraClean, weberpas aquaBalance, weberpas extraClean active.

Použití

Zateplovací systém (ETICS) ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

Výběr barevného odstínu

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s koeficientem světelné odrazivosti HBW nejméně:

 • 30 - pro omítky webermin, weberpas silikát, weberpas extraClean, weberpas extraClean active
 • 25 - pro omítky weberpas akrylát, weberpas silikon, weberpas aquaBalance

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použítí tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

Skladba ETICS weber therm standard

Upevnění:

 • webertmel 700 / LZS 700
 • webertherm klasik / LZS 710
 • webertherm elastik / LZS 720
 • webertherm technik / LZS 730
 • webertherm elastik Z / LZS 720Z

Tepelná izolace:

 • pěnový polystyren bílý fasádní – EPS 70F, EPS 100F, EPS Silent
 • pěnový polystyren šedý fasádní – EPS 70F, EPS 100F

   

Dodatečné upevnění - plastové talířové hmoždinky:

Weber SD-5, PN8, CN8, SLD-5, SRD-5
Ejot STRU 2G, H1 eco, H3, H4 eco
Bravoll PTH-KZ, PTH-S, PTH-SX, PTH-X, PTH-EX
Rawlplug TFIX-8M, TFIX-8S, TFIX-8ST-ECO, TFIX-8P
Fischer Termofix – CF8
Termoz – PN8, CN8, CS 8, SV II ecotwist
Hilti SD-FV, SDK-FV, Helix D 8-FV, HTH 8, HTS-M, HTR-P, HTR-M, SX-FV
nastřelovací hmoždinky XI-FV

Základní vrstva:

 • webertmel 700

Armovací tkanina:

 • skleněná síťovina
  – webertherm 117, R117 A101
  – webertherm 131, R131 A101

Podkladní nátěry:

 • weberpas podklad UNI / NPU 700
 • weberpodklad A

Povrchová úprava:

 • webermin
 • weberpas akrylát
 • weberpas silikát
 • weberpas silikon
 • weberpas extraClean
 • weberpas aquaBalance
 • weberpas extraClean active

nátěry weberton akrylát NFAKR

 • weberton akrylát NFAKR

Příslušenství k systému:

 • soklové profily, vymezovací podložky, spojky, zatloukací hmoždinky
 • rohové profily Al, rohové profily plastové
 • okenní profily – ukončovací, parapetní, s okapničkou
 • dilatační profily
 • ostatní profily

Přehled povrchových úprav

tenkovrstvé omítky     zrnité   rýhované  
   jemnozrnné    střednězrnné    hrubozrnné    střednězrnné    hrubozrnné  
velikost zrna    1,5 mm    2 mm    3 mm    2 mm    3 mm  
weberpas akrylát  OP115Z    OP120Z       OP120R    OP130R  
weberpas silikát  OP215Z    OP220Z    OP230Z    OP220R     
weberpas silikon  OP315Z    OP320Z    OP330Z    OP320R    OP330R  
weberpas extraClean  OP715Z    OP720Z    OP730Z    OP720R     
weberpas aquaBalance  OP815Z    OP820Z    OP830Z    OP820R    OP830R  
weberpas extraClean active  OP915Z    OP920Z    OP930Z    OP920R     

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemnozrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weberpas podklad UNI v 8 základních odstínech.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Skladba systému

lepicí a stěrková hmota:

 • webertmel 700 - lepicí a stěrková hmota

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

Tepelné izolaty:

 • Desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.
 • Standardní rozměry 1000 x 500 tloušťky 50 – 320 mm.

Na soklové partie staveb soklové desky z extrudovaného polystyrenu nebo soklové desky perimetr se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností v kombinaci s lepicí a stěrkovou hmotou webertherm elastik.

Výztužná skleněná síťovina:

Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplo vací systémy alkalivzdorná. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

Kotevní prvky:

Talířové hmoždinky s Evropským technickým schválením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014. Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů, s plastovým nebo kovovým trnem, speciální typy hmoždinek pro nestandardní podklady, zatloukací hmoždinky pro kotvení lehkých kovových prvků (soklové profily). Používají se hmoždinky s průměrem 8 mm a délek od 70 do 395 mm. Zatloukací hmoždinky pro kotvení soklových lišt jsou většinou průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.

Rovinnost podkladu

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro zateplovací systém musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytku odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, bitického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro zateplovací systém nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučeuj se průměrná soudržnost podkladu nejméňě 200kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80kPa. Mezi běžné podklady zateplovacích systémů patří soudružná omítka, zdivo z cihlených bloků, beton, pórobeton.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout po +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

 • systém s národním certifikátem
 • vhodný pro rodinné domy
 • pro novostavby i dodatečné zateplení
 • možno použít desky EPS i MW
 • výhodný poměr kvality a ceny
 • dlouhá životnost

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Každý zateplovací systém (ETICS) je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Produkt je vhodný pro použití