ETICS weber therm standard

ETICS_weber_therm_standard_12.jpg

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu a minerální vlny. Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky weber.min, weber.pas akrylát, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas extraClean, weber.pas aquaBalance, weber.pas extraClean active.

Použití

Zateplovací systém (ETICS) ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

Výběr barevného odstínu

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

  • 30 - pro omítky weber.min, weber.pas silikát, weber.pas extraClean
  • 25 - pro omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas aquaBalance

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použítí tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.

Skladba ETICS weber therm standard

materiálznačení
upevnění 
weber.tmel 700  LZS 700 
weber.therm klasik  LZS 710 
weber.therm elastik  LZS 720 
weber.therm technik  LZS 730 
weber.therm elastik Z  LZS 720Z 
tepelná izolace 
pěnový polystyren bílý fasádní – EPS 70 F, EPS 100 F, EPS Silent  
pěnový polystyren šedý fasádní – EPS 70 F, EPS 100 F  
tepelná izolace MW minerální vlna – kolmé vlákno  
tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 15 kPa  
tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 10 kPa (TF PROFI, FKD S)  
dodatečné upevnění – plastové talířové hmoždinky  
Weber  SD-5, WH P, WH O, WH S, WH SX, PN8, CN8 
Ejot  Ejotherm STR U, STR U 2G 
  Ejotherm NTK U 
  H1 eco 
Bravoll  PTH-KZ, PTH, PTH S, PTH SX, PTH X, PTH EX 
Koelner  T FIX-8M, TFIX-8S, TFIX-8ST, TFIX-8P 
Fischer Termofix – CF8 
  Termoz – PN8, 8U, CN8, CS 8, SV II ecotwist 
Hilti  SD-FV, SDK-FV, Helix D 8-FV, SX-FV 
nastřelovací hmoždinky  XI-FV 
základní vrstva 
weber.tmel 700  LZS 700 
armovací tkanina 
skleněná síťovina  R 117 A 101, weber.therm 117 
  R 131 A 101, weber.therm 131 
podkladní nátěry 
weber.pas podklad UNI  NPU 700 
weber.podklad A  NPA 100 
povrchová úprava 
weber.min   
weber.pas akrylát   
weber.pas silikát   
weber.pas silikon   
weber.pas topDry   
weber.pas extraClean   
weber.pas aquaBalance   
weber.pas extraClean active   
nátěry 
weber.ton akrylát  NFAKR 
příslušenství k systému 
soklové profily, vymezovací podložky, spojky, zatloukací hmoždinky  
rohové profily Al, rohové profily plastové  
okenní profily – ukončovací, parapetní, s okapničkou  
dilatační profily  
ostatní profily  

Přehled povrchových úprav

druhzrnitérýhované
tenkovrstvé omítky    jemnozrnné    střednězrnné    hrubozrnné    střednězrnné    hrubozrnné  
velikost zrna    1,5 mm    2 mm    3 mm    2 mm    3 mm  
weber.min  OM115Z    OM120Z    OM130Z    OM120R    
weber.pas akrylát  OP115Z    OP120Z      OP120R    OP130R  
weber.pas silikát  OP215Z    OP220Z    OP230Z    OP220R    
weber.pas silikon  OP315Z    OP320Z    OP330Z    OP320R    OP330R  
weber.pas topDry  OP615Z    OP620Z      OP620R    OP630R  
weber.pas extraClean  OP715Z    OP720Z    OP730Z    OP720R    
weber.pas aquaBalance  OP815Z    OP820Z    OP830Z    OP820R    OP830R  
weber.pas extraClean active  OP915Z    OP920Z    OP930Z    OP920R    

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemnozrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech. U povrchové úpravy weber.min lze použít weber.podklad A.

Dokumentace a brožury

Požadavky před aplikací

Skladba systému

lepicí a stěrková hmota:

weber. tmel 700 - lepicí a stěrková hmota

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé barvě.

tepelné izolaty:

Desky z pěnového polystyrenu – fasádní rozměrově stabilizované, samozhášivé s třídou reakce na oheň E dle ČSN EN 13 501-1.

Standardní rozměry 1000 x 500 tloušťky 10 – 200 mm. Na soklové partie staveb soklové desky z extrudovaného poly - styrenu nebo soklové desky perimetr se sníženou nasákavostí a vysokou mechanickou pevností v kombinaci s lepicí a stěrkovou hmotou weber.therm elastik. Desky a lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1. Standardní rozměry: desky 1000 x 500 mm lamely 1000 x 200 mm lamely 1000 x 333 mm výztužná skleněná síťovina: Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplo vací systémy alkalivzdorná. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m. kotevní prvky Talířové hmoždinky s Evropským technickým schválením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014. Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů, s plastovým nebo kovovým trnem, speciální typy hmoždinek pro nestandardní podklady, zatloukací hmoždinky pro kotvení lehkých kovových prvků (soklové profily). Používají se hmoždinky s průměrem 8 mm a délek od 70 do 395 mm. Zatloukací hmoždinky pro kotvení soklových lišt jsou většinou průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.

Rovinnost podkladu

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro zateplovací systém musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytku odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, bitického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro zateplovací systém nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučeuj se průměrná soudržnost podkladu nejméňě 200kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80kPa. Mezi běžné podklady zateplovacích systémů patří soudružná omítka, zdivo z cihlených bloků, beton, pórobeton.

Údaje o spotřebě naleznete v technickém listu produktu.

Výhody produktu

  • systém s národním certifikátem
  • vhodný pro rodinné domy
  • pro novostavby i dodatečné zateplení
  • možno použít desky EPS i MW
  • výhodný poměr kvality a ceny
  • dlouhá životnost

Poznámky

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Každý zateplovací systém (ETICS) je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.

Produkt je vhodný pro použití