ETICS weber therm elastik SAN mineral

ETICS_weber-therm-elastik-SAN_motto-ctverec_01.jpg

Detail založení ETICS na ETICS

  1. podklad (zdivo, panel)
  2. starý zateplovací systém
  3. lepicí hmota webertherm elastik
  4. nový zateplovací systém
  5. hmoždinka
  6. nová soklová lišta se soklovým nástavcem s okapnicí
  7. stěrková hmota webertherm elastik
  8. skleněná síťovina
  9. podkladní nátěr weberpas podklad UNI
  10.  omítka weberpas

PŘEHLED POVRCHOVÝCH ÚPRAV

tenkovrstvé omítky     zrnité   rýhované  
   jemnozrnné    střednězrnné    hrubozrnné    střednězrnné    hrubozrnné  
velikost zrna    1,5 mm    2 mm    3 mm    2 mm    3 mm  
weberpas akrylát  OP115Z    OP120Z       OP120R    OP130R  
weberpas silikát  OP215Z    OP220Z    OP230Z    OP220R     
weberpas silikon  OP315Z    OP320Z    OP330Z    OP320R    OP330R  
weberpas extraClean  OP715Z    OP720Z    OP730Z    OP720R     
weberpas aquaBalance  OP815Z    OP820Z    OP830Z    OP820R    OP830R  
weberpas extraClean active  OP915Z    OP920Z    OP930Z    OP920R     

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemno zrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weberpas podklad UNI v 8 základních odstínech.

systém na zesílení staticky stabilního ETICS

DEFINICE VÝROBKU

Vnější tepelně izolační kompozitní systém určený pro zesilování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů za použití desek a lamel z minerální vlny. Systém je certifikováný ke zdvojení zateplovacího systému. Má národní certifikát. Vychází z technických pravidel TP CZB 01-2014 Zdvojení ETICS.

Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky weberpas akrylát, weberpas silikát, weberpas silikon, weberpas extraClean, weberpas aquaBalance, weberpas extraClean active.

POUŽITÍ

Vnější tepelně izolační systém weber therm SAN a weber therm SAN minerál lze použít pro zdvojení ETICS pouze v případě, vyhoví-li zkouška posouzení smykové únosnosti in situ stávajícího ETICS podle technických pravidel CZB, Zdvojení ETICS TP CZB 01 – 2014. Celková tloušťka obou ETICS při použití izolantů z EPS nesmí překročit 300 mm, při použití izolantů z MW nebo při kombinaci izolantů z EPS a MW nesmí překročit 200 mm.

➔ Najít prodejce ➔ Spočítat řešení

 

VÝBĚR BAREVNÉHO ODSTÍNU

Na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s luminiscenční referenční hodnotou HBW nejméně:

Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší odstíny způsobují větší namáhání povrchových vrstev fasády a tím rychleji stárnou. Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy fasády, ale pouze jako dekorativní prvek. Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technolgii weber.reflex, popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem.

Související produkty ETICS weber therm elastik SAN mineral: