Cz.Weber

Jak vyčistit "zelenou" fasádu?

Krásná čistá fasáda? Poradíme jak na renovaci zelené fasády!


Renovace fasády bytových i rodinných domů zahrnuje tři základní části, které se často vzájemně doplňují. Tyto kroky čištění fasády domu lze provést i svépomocí.


odstranění biotického napadení povrchu (likvidace mikroorganismů, plísní, mechů a lišejníků na fasádě)
mytí povrchu a odstranění atmosférických nečistot (mytí fasády wapkou za použití čistícího prostředku)
provedení renovačního nátěru (aplikace fasádního nátěru, výběr z velké barevné škály)

 

Bolestí bytových i rodinných domů se zateplenou fasádou z 90. let se stal velký výskyt řas, mechů a plísní. Není to tedy problém jen střech, ale také fasád v prostředí zatěžovaném městským smogem či domů v blízkosti lesů a parků. V dnešní době je možné tomuto jevu předcházet a již při stavbě či rekonstrukci domu využít možnosti použití "chytrých omítek", díky kterým čeká majitele domu do budoucna daleko méně starostí s jeho údržbou.

 

Pro již zateplené fasády ale existuje také řešení, jak se řas, mechů, plísní a nečistot zbavit a za použití fasádních nátěrů Weber správně do budoucna ošetřit. Přinášíme vám zdarma návod jak na to.

PROČ "ZELENAJÍ" FASÁDY?

Údržba fasád a zateplovacích systémů ETICS

Údržba spočívá především:

 • v pravidelných kontrolách přirozeného stárnutí fasády
 • v provádění odpovídající údržby ve správný okamžik 
 • v čištění fasády od nečistot, řas a plísní na fasádě, provádění udržovacích a ochranných nátěrů, opravy drobných poškození a poruch, případně řešení celoplošné sanace. 
 • v preventivním ošetření fasády proti graffiti

Jak chránit omítky proti graffiti?

 

Údržba čištěním

Při zašpinění ploch je možno provádět čištění:

Obecně platí že, minimální teplota okolního vzduchu a povrchu fasád při provádění čištění musí být +5 °C.

 

Údržba ochranným nátěrem

Ochranný nátěr doporučujeme provádět po maximální době 15 – 25 roků od nanesení povrchové úpravy, dojde tím ke zvýšení odolnosti povrchu fasády proti znečištění, mikroorganismy způsobujícími plísně a růstem mechu.

Pro použití jiných nátěrů je nutná konzultace s technickým pracovníkem firmy Weber.

Fasádní nátěry Weber Kontakt

Nátěr je možno provádět i v případě, že chcete změnu barvy fasády a to za stejných podmínek jako u ochranného nátěru.

JAK NA ČIŠTĚNÍ ZELENÉ FASÁDY? 

Postup renovace povrchu s biotickým napadením s použitím odstraňovače řas, mechů a lišejníků.

Doporučený poměr ředění přípravku odstraňovač řas, mechů a lišejníků

Druh kontaminace Plísně Řasy Mechy a lišejníky
Doporučený poměr ředění vodou 1:2 1:4 1:2

 

 

 

 1. Nařeďte odstraňovač řas, mechů a lišejníků dle potřeby.

  Odstraňovač řas, mechů a lišejníků se ředí v poměru 1:2 až 1:4 čistou vodou dle druhu kontaminace, pro silné napadení se může použít neředěný. Poměr ředění a dobu působení doporučujeme předem vyzkoušet na malé ploše.

 2. Naneste prostředek na napadenou fasádu.

  Prostředek se nanáší na plochu stříkáním, válečkem nebo štětkou. Počátek viditelných projevů působení prostředku je 20 - 30 minut.

  Doporučujeme chránit všechny nečištěné konstrukce proti potřísnění odstraňovačem, zejména kovové. Odstraňovač může urychlit přirozenou oxidaci kovů.

   

 3. Opláchněte plochu čistou vodou.

  Po 30 minutách se provede opláchnutí plochy čistou vodou, nejlépe tlakovou (wapkou), sílu tlaku je nutné vyzkoušet pomalým přibližování trysky k ploše čištěného povrchu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu fasády.

 4. Opakujte v případě potřeby.

  V případě potřeby je možné předchozí postup celoplošně nebo pouze místně zopakovat.

 5. Následně doporučujeme omytí povrchu nebo realizaci renovačního nátěru.

JAK NA ČIŠTĚNÍ ŠPINAVÉ FASÁDY?

Postup omytí povrchu a odstranění atmosférických nečistot s použitím fasádního čistícího prostředku

 1. Příprava a odstranění volných nečistot.

  Všechny výplně otvorů, parapety a ostatní konstrukce doporučujeme chránit před ušpiněním. Volné nečistoty odstraňte koštětem nebo kartáčem.

 2. Odstranění hrubých nečistot.

  Hrubé nečistoty odstraňte vysokotlakým omytím s přidáním fasádního čisticího prostředku E709, který se ředí čistou vodou, používá se 5-20% roztok, zvýšení koncentrace nad 20 % již zvyšuje účinek pouze minimálně.

  Vždy se doporučuje vyzkoušet vhodný poměr ředění a jeho účinnost na malé ploše, doporučujeme začít s menší koncentrací a v případě potřeby koncentraci zvyšovat.

 3. Nanesení fasádního čistícího prostředku

  Prostředek se nanáší na plochu zpravidla stříkáním nebo válečkem. Při malém znečištění je možné přidat prostředek do  oplachové vody při čištění vysokotlakým mycím zařízením.
  Koncentrace roztoku při tomto způsobu použití je 1-5 %.

 4. Opláchněte čistou vodou

  Následně se provede opláchnutí plochy čistou vodou, nejlépe tlakovou (wapkou). Tlak vody je nutné vyzkoušet pomalým přibližování trysky k ploše čištěného povrchu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu fasády.

JAK NA NÁTĚR?

Realizace renovačního/hydrofobního nátěru

K provedení renovačního nátěru doporučujeme použít nátěr weberton bio nebo weberton elastik.
 

 1. Příprava podkladu

  Po vyčištění a oplachu fasády je nutné nechat podklad dostatečně vyschnout (min. 24 hodin).

 2. Naneste podkladní nátěr

  Při volbě fasádního nátěru je třeba zohlednit podkladní vrstvy, charakter stavby i renovace fasády.

  Doporučenými nátěry jsou weberton bio a weberton elastik.

  Pod nátěr weberton bio se používá ředěný silikonový podkladní nátěr (G500), který se provádí zpravidla 1 den předem. 

  Pod nátěr weber ton elastik se používá ředěný podkladní nátěr weberpodklad A (NPA 100), provedený 1 den předem.

 3. Kdy použít nátěr weberton bio?

  Pokud je povrch fasády celistvý bez trhlin, použijte nátěr weberton bio, který se provádí ve dvou vrstvách s přestávkou minimálně 12 hodin. První vrstva se ředí vodou max. do 5 %, druhá krycí vrstva se ředí vodou max do 2 %.

 4. Kdy použít nátěr weberton elastik?

  Pokud je povrch fasády porušený vlasovými trhlinami do šířky 0,5 mm použijte nátěr weberton elastik. Provádí se ve dvou vrstvách s přestávkou minimálně 12 hodin. První vrstva se ředí vodou max. do 5 %, druhá krycí vrstva se ředí vodou max. do 2 %.

PŘEHLED DOPORUČENÝCH VÝROBKŮ